Hamiləlik

Aylıq aylarla birlikdə kilsəyə getmək, etiraf etmək və birlik olmaq mümkündür

Pin
Send
Share
Send
Send


Kilsə verandası məbədin qərb hissəsində yerləşir, məbəd giriş və həyət arasında bir dəhlizdir. Sünnət, uzun müddətdir mə'bədin müəyyən bir müddətə girilməsinə qadağa qoyulmuş şəxslər üçün vəftiz olunmamış, elan edilmiş insanlar üçün eşitmə yeridir.

Məsihçi üçün kilsə xidməti xaricində olmaq, etirafda iştirak etmək, bir müddət birlik olmağın bir şey varmı?

Menstrual günlər bir xəstəlik deyil, günah deyil, sağlam bir qadının təbii dövləti, dünyaya uşaq vermək qabiliyyətini vurğulayır.

Niyə sual yaranır - adət dövründə etiraf etmək mümkündürmü?

Əhdi-Ətiq Allah qarşısında təmizlik anlayışına çox diqqət yetirir.

Təmizlənmiş kanalizasiya üçün:

 • cüzam, qoxu, ülser,
 • həm qadınlar, həm də kişilərin bütün müddəti
 • ölü cəsədə toxunur.

Misirdən çıxmadan əvvəl yəhudilər bir xalq deyildi. Tək Allahı ibadətlə yanaşı, onlar bütpərəst mədəniyyətlərdən çox borc aldılar.

Yəhudilik, qarışıqlıq, ölü bir cəsəd olduğuna inanırdı - bir anlayış. Ölüm itaətsizliyə görə Adəm və Həvvanın cəzasıdır.

Allah bir insanı, həyat yoldaşını gözəllik və sağlamlıqla mükəmməl yaratdı. İnsan ölümü günahkarlığın xatırlatması ilə bağlıdır. Allah həyatdır, hər natəmiz şey Ona toxunmaq hüququ yoxdur.

Bunun təsdiqlənməsi Əhdi-Ətiqdə tapıla bilər. Levililər kitabı, 15-ci fəsildə açıq-aydın deyilir ki, "yalnız qadınların qan axışı zamanı haram sayılmır, ancaq onlara toxunan hər kəs".

Müraciət üçün! Adət-içmə, əlaqə, şəxsi və kişinin şəxsi toxunuşu zamanı yalnız "mə'bəddə" deyil, həm də gündəlik həyatda qadağan olunmuşdu. Bu qayda menstruasiya zamanı hər cür cinsi fəaliyyəti qadağan edən ər ilə əlaqəli idi.

Bir uşağın doğulduğu zaman qan da buraxılır, belə ki, gənc ana bir qız doğulduqdan sonra 60 yaşlı bir uşaq doğulduğunda 40 gün ərzində haram sayılır.

Pagan kahinlər zəif olduğundan, ayinlərdən ayrıldılar, onların fikrincə, sehrli güc qandan itmişdi.

Xristianlığın dövrü bu mövzuda düzəlişlər etdi.

Yeni Əhdi - paklığa yeni bir baxış

İsa gəldikdə, günah təqdiminin konsepsiyasını, təmizlik əhəmiyyətini kökündən dəyişir.

Məsih açıq şəkildə deyir ki, O, Həyatdır (Yəhya 14: 5 - 6), keçmiş bitdi.

Xilaskarın Özü gənclərin ölümlü yatağına toxunur, dulun uşağını diriltir. (Luka 7:11 - 13)

Qədim Əhdin qadağan edilməsini bilən 12 ildir qanaxma xəstəsi olan qadın öz paltarının kənarına toxundu. Eyni zamanda, bir çox insanlar ona toxundular, çünki Məsihin ətrafında hər zaman çox insan var idi.

İsa ondan dərhal çıxan iyirmi bir gücün dərhal bir dəfə xəstə adlandırdığını hiss etdi, lakin ona daş atmadı, amma ona daha sərt davranmağa söz verdi.

Bu vacibdir! Yeni qanunda heç bir yerdə qanaxmanın pisliyi barədə yazılı deyildir.

Həvari Pavel Romalılara 14-cü fəsldə məktub göndərərək deyir ki, özünün heç bir təmizliyi yoxdur. İnsanlar özləri üçün "murdarlıq" ilə gəlirlər, sonra ona inanırlar.

Həvari, Timoteyə ilk məktubun 4-cü fəslində yazır ki, hər şeyi qəbul etməli və hər şeyi yaxşı edən Allahı şükr etməliyik.

Ayət Allah tərəfindən yaradılan bir prosesdir, qoruma, Allahın lütfünü ayırmaq üçün daha az qatqılara müdaxilə edə bilməzlər.

Yeni Əhdi-Cədiddə, həvarilər, çirkləri danışarkən, yəhudilər üçün qəbul edilə bilməz olan Tövrat tərəfindən qadağan edilmiş qidadan istifadəni nəzərdə tutur. Donuz murdar yeməklərə aid idi.

İlk məsihçilər də bir problem yaşamışdı - menstruasiya zamanı birləşmək mümkündür, onlar qərar qəbul etməlidirlər. Biri, ənənələrə, qanuna əsasən, müqəddəs bir şeyə toxunmadı. Digərləri isə heç bir şey günah istisna olmaqla, onları Allahın məhəbbətindən ayıra bilməzdilər.

Adət zamanı bir çox kişilər və qadınlar möminlərin sözlərini, İsanın qadağan edilməsinin sözlərini tapmadığını etiraf etdilər və qəbul etdilər.

Erkən kilsənin və vaxtın müqəddəs atalarının rəftarının aylıq sualına

Yeni inancın gəlməsi ilə xristianlıq və ya yəhudilikdə heç bir aydın anlayış yoxdur. Həvarilər Müqəddəs Kitabın ilhamını inkar etmir, özlərini Musanın təlimlərindən ayırdılar. Eyni zamanda, ritual qarışığı praktik olaraq müzakirə edilməmişdir.

İlk kilsənin erkən atalarının, məsələn, Methodius Olimpiysky, Origen, Şəhid Justin təmizliyi məsələsini günah anlayışı kimi qiymətləndirdi. Məkəmsiz, onların şərtləri ilə günahkarı deməkdir, bu, qadınlara tətbiq olunan, menstruasiya vaxtıdır.

Origen, yalnız menstruasiya deyil, həm də çirklərə cinsi əlaqələ bağlıdır. O, İkisinin sözlərini təkzib edirdi ki, ikincisi kopyalanaraq bir bədənə çevrilir. (Mat. 19: 5). Onun stoizizmi, astsetizmi Yeni Əhdi-Cədiddə təsdiqlənməmişdir.

Üçüncü əsrin Antiox doktrinası Levililərin təlimlərini qadağan etdi. Didaskalya, əvəzinə, xanımlara, ayət dövründə Müqəddəs Ruhu tərk edən, cəmiyyəti kilsə nazirliklərindən ayıran kimsəni bağırır. O dövrün ataları hesab edir ki, eyni qanaxma xəstəsi onun nəsihət üçün əsasdır.

Romalı Clementi bu problemə cavab verdi: kilsəyə getməyi və ya birlik qəbul etməyi dayandırdıqdan sonra Müqəddəs Ruhu buraxdıqda, ittiham edərkən kilsə getmək mümkündürmü?

Ayətdə məbədin ərəfəsini keçməmiş və Müqəddəs Kitaba toxunmayan bir Məsih Müqəddəs Ruhun olmadan ölə bilər və bundan sonra nə olar? "Apostol fərmanlarında" Müqəddəs Clement nə bir uşağın doğulduğunu, nə də tənqidi günləri və çirkləri bir insanı iflic etmədiyini, onu Müqəddəs Ruhdan ayıramadığını iddia etdi.

Bu vacibdir! Roma Klementisi xristianların boş danışmalarını qınadı, ancaq doğuş, qanaxma və fiziki qüsurları təbii şeylər hesab etdi. O, axmaq insanın ixtirasını qadağan etdi.

Qreqori Dvoslov da qadınların yanına gəldi və insan orqanizmində yaradılan təbii, Allah yaratdıqları proseslər, kilsənin xidmətlərinə qatılmaq, etiraf etmək, birlik qəbul etmək üçün səbəb ola bilməz.

Bundan əlavə, qadağan dövründə qadınların qarışığı məsələsi Gangrskiy Katedralində qaldırılmışdır. 341-ci ildə toplanan kahinlər, yalnız əczaçılıq kimi deyil, eyni zamanda cinsi əlaqəni də nəzərə alan Eustatiyalıları qınadı, kahinləri evlənməyə qadağan etdi. Yalançı tədrisində cinslər arasındakı fərq məhv olmuşdur, əksinə, qadın paltarlı, davranışlı bir kişi ilə bərabər olmuşdur. Gangrsky Sobor'un ataları, Allah tərəfindən yaradılan, təbiətdəki bütün prosesləri təbii olaraq tanıyaraq, xristianların qadınlıqlarını müdafiə edərək, Eustinian hərəkatını qınadı.

VI əsrdə Roma Papası Qriqori Böyük, sadiq parishionerlərin tərəfini tutdu.

Adət günləri, süstlük məsələsini qaldırdıqları Canterburyin Saint Augustine üçün Papa yazırdı ki, bu günlərdə xristianların günahı olmadıqca, birlik qəbul etmək qadağan edilə bilməz.

Bu vacibdir! Qriqori Böyükin sözlərinə görə, hörmətdən ötrü birlikdən çəkinən və Məsihə olan böyük sevgisi səbəbiylə onu qəbul edən qadınlar üçün tərifə layiq deyildir.

Böyük Gregoryanın tədrisi XVII əsrə qədər xristianların xaçpərəstlik dövründə kilsəyə daxil olmasına qadağan olunduqdan sonra davam etdi.

Erkən Rus Kilsəsi

Rus Pravoslav Kilsəsi həmişə qadınların tənqidi günləri, hər cür sona çatması ilə bağlı ciddi qanunlarla təsvir edilmişdir. Hətta məsələni qaldırmaz - menstruasiya zamanı kilsəyə getmək mümkündür. Cavab birmənalıdır və müzakirə edilə bilməz - yox!

Üstəlik, Novqorodda Nifont'a görə, əgər doğum məbəddə doğru başlayırsa və uşağın doğulduğu təqdirdə bütün kilsə təmizlənmiş sayılır. 3 gün müddətində möhürlənir, yenidən müqəddəsləşdirilir, xüsusi bir dua oxuyur, bu da "Kirik sorgularını" oxuya bilər.

Məbəddə eyni vaxtda olanların hamısı murdar hesab edilmişdi, yalnız Trebnik Kitabının təmiz duasından sonra onu tərk edə bilərdi.

Məsihçi bir qadın məbədə "təmiz" gəldi və sonra qanaxma olarsa, təcili olaraq kilsəni tərk etmək məcburiyyətində qaldı, əks halda yarım illik pensiya onu gözləyərdi.

Müqəddəs Kitabın təmiz duaları hələ bir körpə doğulduqdan dərhal kilsələrdə oxunur.

Bu sual bir çox mübahisələrdir. Hələ əvvəlcədən xristian dövründə "təmiz" bir qadına toxunma problemi başa düşüləndir. Niyə bu gün bir uşaq müqəddəs bir nikahda doğulur və Allahdan bir hədiyyədirsə, onun doğumunu anaya çevirsən, ona toxunan hər kəs nəfsidir?

Rus kilsəsində müasir qarşıdurmalar

Yalnız 40 gün sonra xristian tamamilə "təmiz" olmasına baxmayaraq, məbədinə daxil olur. Kilsə və ya təqdimat mərasimi bu barədə yerinə yetirilir.

Bu hadisənin müasir izahı, qadının əmək şəraitində yorğunluğudur və iddia etdiyi kimi bərpa etmək lazımdır. Ağır xəstəliyin daha tez-tez ziyarət edilməsi, müqəddəsliyi qəbul etmək, İsanın qanı ilə təmizlənmələri tövsiyə olunur?

İndiki vaxtda xidmət edənlər anlayır ki, Müqəddəs Kitabda və Müqəddəs Yazılardakı Kəlamın atalarının hər zaman Müqəddəs Kitabda təsbit olunmayıb.

Evlilik, övladlıq və qarışıqlıq bir-birinə bağlamaq çətindir.

1997-ci ildə bu mövzuda düzəlişlər edildi. Antakya Müqəddəs Sinodu, Müqəddəs Patriarxı İgnatius IV, Kitabın Kitabının kitablarını, nikahın müqəddəsliyinə və kilsənin təqdis etdiyi birliyə uşağı doğan xristianların təmizliyinə dair yazılarını dəyişdirməyə qərar verdi.

2000-ci ildə keçirilən Girit Konfransı bir kilsə tutmaq və ya gənc ananı tanıtmaq, ona xeyir-dua vermək və qarışıqlıq haqda danışmaq məsləhət deyil.

Bu vacibdir! Bir ananı tanıdıqda, ana fiziki cəhətdən güclü olarsa, kilsə uşağın doğum gününə xeyir-dua verir.

Kritdən sonra pravoslav kilsələr bütün məsihçilərə məbəddə iştirak etmək, etiraf etmək və müqəddəsliyi qəbul etmək arzusunun kritik günlərdən asılı olmayaraq qəbul etdiyini çatdırmaq üçün təcili tövsiyələr aldılar.

St John Chrysostom tənqidi günlərdə kilsə ziyarətinin qəbuledilməz olduğunu iddia edən qanonistləri tənqid etdi.

İskəndəriyyə Dionysius kanonların əməlini müdafiə etdi, lakin həyat bütün qanunları müasir kilsələr tərəfindən müşahidə olunmadığını göstərdi.

Qanunlar kilsəni idarə etməməlidir, çünki onlar məbəd xidmətlərinə yazılır.

Tənqidi günlərdə suallar, xristianlıq təlimlərinə əsaslanan dindarlığın maskasıdır.

Müasir Patriarx Pavel Serbsky, həmçinin bir günün ruhani cəhətdən təmizlənməməsi və ya günahkarı olan bir qadın olduğunu düşünmür. O, xristianlıq zamanı xristianlıq etiraf edə bilər, birlik qəbul edə bilər.

Həzrət Patriarxı yazır: "Qadının aylıq təmizlənməsi onun ritualını, namaz qüsurunu yaramaz. Bu impurity yalnız fiziki, fiziki və digər orqanların axıdılmasıdır. Bundan əlavə, müasir gigiyena məhsulları təsadüfən qanaxma ilə məbədin natamam hala gəlməsini maneə törətdiyindən ... biz bu tərəfdən bir qadının aylıq təmizlənmə zamanı zəruri qayğı və gigiyena tədbirləri ilə gedə biləcəyinə şübhə olmadığına inanırıq , simvol öpüşərək, antidor və sədaqətli su alaraq, oxuma qoşulmasında iştirak edirlər. "

Bu vacibdir! İsa öz qanı ilə qadınları və kişiləri təmizlədi. Məsih bütün pravoslavların eti oldu. O, bədənin vəziyyətindən asılı olmayan insanlara mənəvi bir həyat verərək bədəni ölümlə boğdu.

Qadağanın səbəbləri


Müvəqqəti dövründə kilsədə iştirak edə biləcəyinizi müəyyən etmək üçün Müqəddəs Kitabı oxumaq və bu cavabı tapmağa çalışmalısınız. Eski Əhdi əsnasında kilsəyə girmə qadağası fiziki idi insan orqanında pozğunluqlar:

 • Yoluxucu xəstəliklər
 • Aktiv mərhələdə iltihabi proseslər,
 • Kişilərdə ürək boşalması
 • Qadınlarda menstruasiya.

Bundan əlavə, mərhumla fiziki təmasda olan məbədləri ziyarət etmək qadağandır (yuyulma, məcbur etməyə hazırlaşmaq). Gənc analar oğulunun doğulduqdan sonra 40 gün sonra və 80 yaşından sonra qızı iştirak edirlər.

Ayət dövründə olan qadınların qadağan olunması, kilsədə qan tökülə bilməyəcəyinə bağlıdır. Ruhanilər və ya parishionerlər, özlərini yaraladıktan sonra, məbəddən ayrılmalı və qanadlarını sərhədlərindən kənara çıxarmalıdırlar. Zəmində, simvolda və ya müqəddəs kitabda qan qəbul edilə bilməz, buna görə bundan sonra yenidən təqdis olunmalıdır.

Yeni Əhdi-Cədidin gəlməsi ilə, kilsə ziyarətini qadağan edən şərtlər siyahısı azalmışdır. Uşaqların və xanımların doğulduğundan bu yana 40 gündür. Sonuncu günah sayılır. Ayət dövrünün başlanğıcı, bəzi şərhlərə görə ölü bir yumurta və spontan abortun olduğunu göstərir.

Yeni Əhdi-Cədiddə uterin qanaxma ilə bir qadınla müalicə olunan İsa haqqında sübut var. Mərasimdə əlinə toxunaraq qanaxma dayandı. Bəzi ruhanilər qadınların bu vəziyyətini Allahın qadınlarına verdiyi yeni bir həyatın doğum ehtimalı ilə əlaqələndirdilər. Digərləri isə ilk qadının Həvvanın günahları üçün cəzalandırılmasını istədi.

Müasir kilsənin münasibəti


Aylıq dövrlər ilə kilsəyə getmək mümkündürmü? Bu sual ilə, gənc qadınlar ruhanilərə gəlir və məsləhət istəyə bilərlər. Nazirin şəxsi məsələsinə icazə verilmir.

Kilsələr kilsədə iştirak etməyə icazə verilir, amma:

 1. Şam qoymaq
 2. Şəkillərə toxunun.

Gedin və məbəddə dua etsin. Din adamları xəstələrə xeyirxahdırlar. Bəzi qadınlar və qızlar menstrual dövrünün yaradılması və onun tamamlanması zamanı uterin qanaxma ilə bağlı narahatlıq doğurur. Təəssüf ki, dərhal dərhal onları dayandırmaq mümkün deyil. Dövri müalicə nəticə vermir. Sonra Rəbbə və müqəddəslərə sağlıq üçün dua ilə getməkdədirlər.

Belə hallarda, ilk namaz qılınmaq üçün kilsə içində səslənməlidir. Namazdan öncə etiraf və ünsiyyət quruluşundan keçmək adətdir. Onun önündə müqəddəs ata vəziyyəti və xeyir-dua istəməsi barədə xəbərdarlıq edir.

Vəftiz məsələsində

Vəftiz rəmzi günahlı bəşərin ölümündən və Müqəddəs Ruhun dirilişindən ibarətdir. İnsan günahlardan təmizlənir və kilsə qəbilələrinə görə yenidən doğulur. Vəftiz zamanı duaları oxudular, müqəddəs su ilə yuyarlar.

Körpələr tamamilə batırılır, böyüklər baş və üz ilə yuyulur. Təmiz paltar geyinmiş bir şəxsdən sonra. Gigiyenanın müasir vasitələrinə baxmayaraq, aylıq təmiz ruhu olan bir qadın, ancaq təmiz bədən deyil. Buna görə də, vaftiz dövründə vəftiz cəbhəsi deyildir.

Əvvəldən vəftiz etməyə hazırlaşırlar və birdən-birə əvvəl menstruasiya başlamış və o gün düşmüşdürsə, onu başqa bir tarixə köçürmək daha yaxşıdır. Priest əvvəlcədən məlumatlandırıre) Bir uşaq vəftiz olunduqda, kahin menstrual dövründən ötrü vəftiz olmağı qadağan edə bilər.

Etiraf imkanı

Hər mömin etiraf mərasiminə məruz qalır. Bu mənəvi təmizliyə yönəlmişdir. Dünyəvi problemlərlə, pis davranışlarla, insanlar kahinə dönürlər.

Peyğəmbər bir insana günahlı düşüncələri və əməlləri kənar edir, düzgün bir həyat üçün məsləhət və göstəriş verir. Ruhani təmizləmədən əlavə, bədənin təmizliyi vacibdir. Adət zamanı bu mümkün deyil, belə günlərdə etiraf etməzlər.

Birlik əhvalatı

Bu, əzabdan əvvəl Rəbbi ilə birləşmənin sirridir. Sonra ət və qan kimi həvarilər arasında çörək və şərab böldü. Mərhəmətin Məsihin hərəkətləri ilə müqayisəsi çoxdur.

Xidmət və namazdan sonra insanlar qurbangahı kuboku gözləyərkən yanaşırlar. Uşaqlar irəliləyir. Onlar kubokdan içməzlər, lakin ağızlarını açaraq, kilsə içmək və baza öpmək üçün açarlar. Çörək keyfiyyətində prosfora var.

Menstruasiya zamanı ünsiyyət müqəddəsliyi qadağandır, rahim qanaması olan xəstəliklər üçün istisna edilir. Birlik üçün bir şəxs ruhu təmizləyir və təmiz bədən olmalıdır. Bu vəziyyət qadın orqanının fizioloji xüsusiyyətləri ilə qarşılanmır.

Hörmətlə, inanan qadınlar Müqəddəslərin əmrlərinə və qaydalarına anlayışla və ləyaqətlə ruhanilərin iradəsini qəbul edirlər. Buna görə də kilsədə birlik və namazdan imtina etmək çətin deyil.

Hər ay kilsəyə getmək mümkündürmü?

Redaksiya kitabı: Vassa (Larina) tərəfindən hazırlanan məqalə İngilis dilində canlı müzakirələrə səbəb olmuşdur - çox müzakirələr, əlaqələr, ətraflı cavab nəşrləri. "Pravoslavlıq və Sülh" portalının müzakirəsinin əsas mətnlərini rus dilinə tərcümə etmişdir.

Yuliya Zubkova tərəfindən "Pravoslavlıq və Sülh" mövzusunda ingilis dilindən tərcümə olunmuşdur. Portalın redaktorları Rus mətnində işlərdə böyük köməkləri üçün Vassa nun təşəkkür edirlər.

Nun Vassa (Larina)

Fransanın Rusiyadakı Rus Pravoslav Kilsəsinin (ROCOR) mənzilinə girəndə mənim dövründə qardaşımın tətbiq etdiyi məhdudiyyətlərlə tanış oldum. O, kilsəyə getmək və dua etmək üçün icazə verilmiş olmasına baxmayaraq, o, simvollara qoşulmaq və ya antidoruma toxunmaq, prosfora kömək etmək və ya yandırmaq, onları dağıtmaq, kilsəni təmizləməkdə yardım etmək və ya hətta simvolu önünə asılan bir lampa və ya lampa yandırmaq üçün icazə verilməmişdir Mənim öz hüceyrəm - başqa bir bacının simge küncündə lampa lampasını gördükdə bu son qayda mənə izah edildi. Mən heç birimiz bu müəssisələri sorgulamaya, onları bir şeylə əsaslandırmağa çalışdığımızı xatırlamıram - sadəcə, menstruasiya bir növ "çirkli" olduğunu fərz etməliyik və buna görə də biz hər hansı bir şəkildə onları təmizləyin.

Сегодня в Русской Православной Церкви существуют различные правила в отношении «ритуальной не/чистоты», которые варьируются от прихода к приходу, и чаще всего это зависит от местного священника. Популярная «Настольная книга» Сергия Булгакова исходит из того, что «церковные правила» запрещают женщинам во время менструации как приходить в храм, так и причащаться. [1] В России, однако, женщинам в основном разрешается приходить в храм во время менструации, но нельзя принимать Причастие, целовать иконы, мощи, крест, прикасаться к просфоре и антидору, или же пить святую воду. [2] На приходах за пределами России, насколько мне известно, женщины обычно только воздерживаются от причащения.

Müqəddəs Peyğəmbərin yazdığı "Müqəddəs Patriarxın" hər zaman məbədə gəlmək olarmı? "[3] adlı bir məqalə çox vaxt adət-ənənəyə sahib olan bir qadının hər şeydə iştirak etməsinə imkan verən mülayim fikir nümunəsi kimi istinad edilir. "ritual qarışığı" konsepsiyasına qarşı. Bununla yanaşı, Patriarx Paul bir qadının uşağa doğulduqdan sonra qırx gün ərzində məbədə daxil olmasını qadağan edən başqa bir ənənəvi məhdudiyyəti müdafiə edir. [4] "Ritual qeyri-saflıq" anlayışına əsaslanan bu qadağan həm Almaniyada, istərsə də ABŞ-da məni tanıyan Xaricdə Rus Pravoslav Kilsəsinin parisində müşahidə olunur. Buna baxmayaraq, Moskva Patriarxiyasının saytlarında bu praktikanın hər yerdə dəstəklənməməsi və Moskvaya tabe olan parislərdə sual altındadır. [5]

Bu gün "feminist" teoloji [6] və ona ənənəvi reaksiya [7] işığında "ritual olmayan təmizlik" məsələsinə siyasi və ya sosial bir şəkildə yanaşmağın bir istək var. Həqiqətən, yuxarıda adı çəkilən məhdudiyyətlərin gündəlik alçaldıcı təsirləri Qərbin sosial-siyasi mədəniyyətinə alışmış qadınlara bir dərəcədə təsir edə bilər. Ancaq pravoslav kilsəsi ənənəvi olaraq ictimai-siyasi gündəliyə malik deyil [8], çünki bu mübahisə bu baxımdan Kilsəyə uyğun gəlmir. Üstəlik, bir şey üçün bir qadın üçün "aşağılayıcı" ola biləcək qorxu, təvazökarlığı diqqət mərkəzində olan pravoslav dindarlığına yad deyildir: maneələr, məhdudiyyətlər, kədər və s. Qarşılaşdığımızda, günahkarlığımızı, Allahın qənaət lütfünün ümidi.

Beləliklə, bərabərlik maraqlarını kənara qoyaraq, diqqətinizi "ritual qeyri-saflıq" konsepsiyasının teoloji və antropoloji məzmununa yönəltmək istərdim. Çünki kilsə həyatı müəyyən qaydalara əməl etmək, müəyyən duaları oxumaq və səcdəyə uyğun hörmət və ya hətta təvazökarlıq kimi qaynar deyil. Bu nöqtə bütün bunların teoloji və antropoloji əhəmiyyətidir. Bunu etməklə, biz müəyyən bir məna, imanımızın müəyyən bir həqiqətini etiraf edirik. Buna görə də, bu gün soruşuram: nə məna menstruasiya zamanı iştirakçıdan imtina? Qadın cəsədi haqqında nə deyir? Körpənin doğulmasından sonra məbədə daxil olmaq qadağasının mənası nədir? Bu uşaq doğuşu haqqında nə deyir? Və ən başlıcası, İsa Məsihə olan inancımıza uyğun olaraq "ritual fəaliyyətsizlik / təmizlik" anlayışıdır? Bu yer qaçır və bu gün bizim üçün nə deməkdir?

Bu suallara cavab verməyə çalışmaq üçün biblical, kanonik və liturgical mənbələrə nəzər yetirin. [9]

Əhdi-Ətiq

Ayətdə qadınlar üçün ritual məhdudiyyətlərin ən biblical sübutları Əhdi-Ətiq, Levililərə 15: 19-33-də yazılmışdır. Leviticin sözlərinə görə, yalnız hayvanın arvadının deyil, onu toxunan hər kəs də haram olmuş (Levililər 15:24), bir növ toxunma ilə qarışıqlıq. Leviticusun sonrakı fəsillərində (17-26, Müqəddəs Qanun), həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqələr bu zamanda qadağan edildi. Doğuşdan doğan kimi, doğum kimi, natəmizliyə səbəb olur və doğum edən qadına da oxşar məhdudiyyətlər tətbiq edildi (Levililərə 12).

Yəhudilər qədim dünyada bu cür tənzimləmələri tətbiq edən tək olanlardan uzaq idi. Pagan kultları da "ritual təmizliyi" ilə əlaqədar qadağalar içərisindədir: menstruasiya müqəddəs məbədlərdə dini vəzifələrini yerinə yetirə bilməyən pagan kahinlər təşkil edir və [10], ruhanilər xəyanətdən qorxaraq qadına xas xanımlardan qaçırlar [11] bir uşağın doğuşu da itaət edir. Ancaq yəhudilər xüsusi bir iş idi. Qədim yəhudilərin qanı əldən verməməsi ilə yanaşı, qadağan edilmiş qadının (Kan. 15: 1-18) üstünlüyü ilə yanaşı, qədim yəhudilər tədricən təsdiqlənmiş və gec yəhudilikdə daha da möhkəmlənmiş qadın qanaması təhlükəsinə inanıblar: Mişna, Tosefta və Talmud bu mövzuda daha ətraflı, Müqəddəsdən daha çox. [15]

Yaqubun Proto-Müjdəsi və Yeni Əhdi

Yeni Əhdi-Cədidin ən başlanğıcında ən Müqəddəs Məryəm "ritual təmizlik" tələblərini yerinə yetirir. Buna görə Yaqubun Proto-evangelizmi2-ci əsrin apocryphal mətni, Allahın Anası bir neçə müqəddəs gün mənbəyi kimi xidmət edən, Müqəddəs Virgin iki və on iki yaşları arasında məbəddə yaşayır, o, Yusif üçün nişanlanmış və onun evində yaşamaq göndərildi zaman "Rəbbin müqəddəs yerini pak etsin"(Viii, 2) [16].

İsa Məsih təbliğ etməyə başladığında, Yəhudeyanın kəndlərində tamamilə yeni bir mesaj səsləndi, həm də fərisey və bir bütün olaraq qədim dünyaya dindarlığın dərin köklü mövqeyini soruşdu. O, ürəkdən gələn pis niyyətlərin yalnız bizi çirkləndirdiyini elan etdi (Mark 7:15). Bizim Xilaskarımız maddi dünyadakı nəzarətsiz hadisələrdən qorunmaqdan qorxan qədim qorxudan qorxaraq, günah və əxlaqa bağlı olaraq azad iradənin sahəsi olan yalnız "təmizlik" və "təmizlik" kateqoriyasını vicdan sahəsində [17] yerləşdirdi. O, Samariyalı bir qadınla danışmaqdan çəkinmir və bu da yəhudilər tərəfindən bir qədər pis idi. [18] Bundan başqa, Rəbb qısa bir qadına şəfa vermək ümidində Onun paltarına toxunduğunu etiraf etmir: Ona şəfa verir və imanını tərifləyir (Matta 2: 20-22). Niyə Məsih qadını kütləyə çatdırır? St. John Chrysostom Rəbbinə cavab verir "Başqaları onun təqlidindən qorxmamaq üçün imanını hər kəsə açır".[19]

Eynilə, həvari Pavel yalnız "xeyirxahlıq" səbəbiylə (Romalılara 14) icazə verən "təmizlik" və "murdarlıq" ilə bağlı Əhdi-Ətiq qaydalarına ənənəvi yəhudi yanaşmalarından imtina edir. Məlumdur ki, Pavel "Müqəddəs" sözünü (άγιος) "təmiz" sözünə üstünlük verir [20], belə ki, Əhdi-Ətiqin önyargısızlığından qaçmaqdır (Rom 1: 7, Kor 6: 1, 7:14, 2 Cor 1: 1, və s.)

Erkən Kilsəsi və Erkən Atalar

Erkən Kilsənin Əhdi-Ətiqə münasibəti sadə deyil və bu işin bir hissəsi kimi ətraflı təsvir edilə bilməz. Birinci əsrdə nə yəhudilik, nə də xristianlıq ayrı-ayrılıqda formalaşmış şəxsiyyətə malik idi: onlar bəzi şeylərə ümumi yanaşdılar. [21] Kilsə, Əhdi-Ətiqə Müqəddəs Yazı kimi aydın şəkildə tanınıb, eyni zamanda Apostol Şurasının dövründən (Həvarilərin 15-ci maddəsi) Mozaika Qanununun əmrlərindən uzaqlaşdı.

Həvarilərdən sonra həvarilərdən sonra ilk dəfə nəşr olunan camaat yazıçıları, "ritual nüfuz" ilə bağlı Mozaika qanunu ilə məşğul olmadıqlarına baxmayaraq, bu məhdudiyyətlər bir qədər sonra, 2-ci əsrin ortalarından sonra geniş müzakirə edilir. Mozaika Qanununun "məktubları" xristian düşüncəsinə yabancılaşmışdı, çünki məsihçi yazıçılar onu simvolik bir şərh verməyə çalışdılar. Meteus Olimpiyaçı (300), Justin Şəhid (165) və Origen (253) Levililərin "təmizlik" və "iffət" lövhələrini aldadıcı şəkildə, yəni erdem və günahın simvolu olaraq [22] şərh edirlər, onlar da vəftizçilik və Eucharist Xristianlar üçün "təmizlənmə" mənbələri. [23] Onun müəllifi Metius Olimpiyski yazır:Aydındır ki, bir zamanlar yeni doğum (baptism) vasitəsilə təmizlənmiş şəxs Qanunda nəzərdə tutulan şeylərdən daha sərtləşə bilməz."[24]. Bənzər bir dövrdə, İskəndərin Klementi, mozaika qanununda nəzərdə tutulduğu kimi, ər-arvadların cinsi əlaqəyə girməkdən çəkinməyə ehtiyac olmadığını yazır "Çünki"Deyir St Climent,"Rəbb bütün vərdişlər üçün vəftiz vasitəsilə sadiq adamları təmizlədi».[25]

Hələ Klementin bu keçiddə cinsi əlaqələrə açıq münasibət kimi görünməsi o zamanın müəlliflərinə xasdır, [26] və hətta Clementin özü üçün [27] Bu müəlliflər üçün Mozaika Qanununun hər hansı bir reseptini simvolik, istisna olmaqla cinsiyyət və cinsiyyətlə əlaqəli olanlar. Əslində, Erkən Kilsənin yazıçıları, cinsiyyətin hər hansı bir təzahürü, adət-ənənəsi, nikah münasibətləri və doğum kimi "natamam" və beləliklə kilsənin liturgik həyatında iştirak etməməsi ilə uyğun gəlmir.

Bunun səbəbləri bir çox idi. Kilsənin tədrisi hələ müəyyən bir dogmatik sistemə çevrilmədiyi bir dövrdə, bəzi fikirlər, fəlsəfələr və açıq-aşkar bidətlər ilahi havada yüksələn bir hissəsi erkən xristian yazıçılarının əsərlərinə düşdü. Tertullian, Klement, Origen, İskəndəriyanın Dionysius və digər yüksək savadlı adamlar kimi xristian ilahiyyatının pionerləri qismən zamanın klassik təhsilinə üstünlük verən xristian dini və fəlsəfi sistemlərindən təsirləndilər. Məsələn, stoizizmin, ya da stoik baxımdan, cinsi birləşmə yalnız proqnozlaşdırma məqsədi ilə haqlı olduğuna görə [28], Tertullian [29], Laktantium [30] və Klement İsgəndəriyyə [31] tərəfindən təkrarlanır. Levililər 18: 19-da Levililər 18: 19-da qadağan zamanı cinsi əlaqə haqqında qadağan olunduqları üçün yeni bir mə'lumat əldə edilmişdir: doğuşa gətirmədikdə, yalnız "xəcalət" deyil, nikahda günah idi. Bu kontekstdə Məsih Müjdədə yalnız bir dəfə cinsi əlaqəyə toxunduğunu bildirir: "... və ikisi bir övlad olacaq" (Matta 19: 5), uşaqlıqdan söz etmədən. [32] Sonrakı illərdə Montanizmin ultra-ascetik irsisini qəbul edən Tertullian bir çoxu daha çox getdi və hətta cinsi əlaqəyə girməkdən sonra dua etdi. [33] Məşhur Origen, ümumilikdə fiziki və maddi dünya üçün xarakterik nəzərə çarpan, orta Platonizmin müasir eclecticism tərəfindən pis təsirləndi. Əsl biblical olan onun sədaqət və etik doktrinaları da Stoizm, Platonizm və Aristotelizmin daha az dərəcədə var. [34] Buna görə də, Origen mənzərəni özü və özü ilə "murdar" hesab edir. [35] O, həmçinin Leviticus 12-də Əhdi-Ətiq konsepsiyasını doğum barədə natəmiz olaraq qəbul edən ilk məsihçi yazıçıdır. [36] Təqaüdçü ilahiyyatçıların Misirdən gəldiyi, yəhudi mənəviyyatının xristian ilahiyyatının inkişafı ilə sülh yolu ilə birləşdiyi yer: yəhudi əhalisi, İskəndərinin əsas şəhəri olan II əsrin əvvəlindən tədricən azaldılmış yerli Xristianlar üçün tez-tez görünməz, lakin güclü təsir göstərmişdir əsasən yəhudilərdən çevrilmişdi. [37]

Suriya Didaskalia

Müqəddəs Yəhudi birliyinin mövcudluğu, xristian şəxsiyyətinə qarşı ciddi təhlükə yaradan, Suriya paytaxtı Antiokiyada vəziyyət fərqli idi. [38] 3-cü əsrin yəhudi ənənələrinə qarşı bir xristian mübahisəsinin sübutu Suriya Didkaliya, xristianların qadını qadağan edən qanunlar da daxil olmaqla, Levililik qanunlarına əməl etməsini qadağan edir. Müəllif adət zamanı yeddi gün ibadətdən, Müqəddəs Kitabdan və Eucharistdən çəkinən qadınlara nifrət edir: "Əgər qadınlar, təmizlik etdiyiniz yeddi gün ərzində Müqəddəs Ruhdan məhrum olduğunuzu düşünürsünüzsə, o zaman öldün, boş qalacaqsınız və ümidsiz qalacaqsınız ". Didaskale qadınlara Müqəddəs Ruhun yanında olan qadınları da dua etməyə, oxumağa və Eucharistə qatılmağa məcbur edir:

"İndi düşünün və duanın Müqəddəs Ruh vasitəsilə qəbul edildiyini və Müqəddəs Yazıların Müqəddəs Ruhun sözləri olduğunu və müqəddəs olduğunun qəbul olduğunu qəbul edin. Buna görə də, Müqəddəs Ruh sizin içindədirsə, niyə ruhunuzu yalandırırsınız və Müqəddəs Ruhun işinə yaxınlaşmırsınız? "[39]

O, cəmiyyətin digər üzvlərinə aşağıdakıları göstərib:

"Xəndəkli olanlardan ayrılmamalısınız, çünki hətta bir qanaxma qadına Xilaskarın paltarının kənarına toxunduqda köklənməmişdi, çünki o, günahlarından uzaqlaşmağa layiq görülmüşdü". [40]

Qeyd edək ki, bu mətn qadınları ayətullahlıqla müqəddəsliyi qəbul etmək və nəsihətlərini Müqəddəs Yazıdan nümunə ilə möhkəmləndirmək üçün Matta 9: 20-22 İncili ilə qanaxma qadına təvəssül edir.

Gangrskiy Katedrali

Bir əsr sonra təxminən təxminən. 4-cü əsrin ortalarından etibarən, 341-ci ildə Gangra şəhərində (Ankaranın 105 km şimalında) toplanan yerli kilsənin qanunvericiliyində "ritual nüfuz" anlayışına qarşı kanonik sübutlar tapırıq. [41] Eustache Sebastian (377) izləyicilərinin hədsiz sədaqətini qınayan Kiçik Kiçikin şimal sahillərində. [42] Həmin dövrdə Suriyada və Kiçik Asiyada yayılmış dualistik və mənəviyyatlı təlimlərdən ilhamlanan Eustati rahibləri nigahı və evli kahinliyə hörmət qoydular. Bununla əlaqədar, Şuranın 1-ci Qaydası: "Kimsə nigahı sarsıdırsa və arvadı sadiq və dindar olsa, ərini ələ alsın, ittiham etsin və ya onu günahlandırsın. Çünki padşaha girə bilməz.. [43] Evstafian "ritual təmizlik" səbəbləri ilə evli kahinliyin müqəddəsliyini qəbul etməmişdir [44], bu praktika həmçinin Şuranın dördüncü qayda ilə qınandı:

"Nə üçün evlənmiş bir sənətkarı haqqında danışmaq olar? Güman ki, o, bir ibadət etdikdə qurban almaq üçün qəbul etmirsə, qoy ona and içsin". [45]

Maraqlıdır ki, Eustinianlıq tam gender bərabərliyini müdafiə edən bərabər bir hərəkət idi [46]. Eustachein qadın tərəfdarları, insan cinsiyyətinin bütün aspektləri kimi, "pis" sayılan qadınlıq hər hansı bir bənzərliyindən qurtarmaq üçün saçlarını kəsdi və kişilər kimi geyindirdikdə bu şəkildə təşviq edildi. Qeyd edək ki, Eustinian qadınların bu təcrübəsi qadınlar və kişilər arasındakı bütün fərqləri aradan qaldırmağa çalışdığı müasir feminizmin radikal növlərini xatırladır. Şura bu praktikanı 13-cü qayda ilə pisləyir: "Əgər müəyyən bir həyat yoldaşı xəyali xəyanət etmək üçün paltar tətbiq etsə və adi qadın paltarlarının əvəzinə onun erkək paltarını qoysa, qoy ona vəfa verilsin".. [47]

Eustathian monasticism'i rədd edərək, Kilsələr, cinsellik anlayışını, həm də nikahın müqəddəsliyini və qadını adlandırdığımız ilahi yaradılan bir fenomeni müdafiə edərək, pis olduğunu söylədi.

Misir atalarının qaydaları

Bu tamamilə pravoslav qədim kanonların işığında, bu gün kilsənin "ritual qeyri-saflıq" anlayışlarını birmənalı şəkildə dəstəkləyən kanonlara necə tətbiq edə bilər? [48] ​​Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi, Kilsənin ədəbiyyatı, o cümlədən kanonların mətni vacuumda formalaşmamışdı, ancaq qədim dünyanın sosioloji tarixi həqiqətində, ritual təmizliyə inanmış və onu tələb etmişdir. [49] Ritual qarışıqlıq halında qadınlara məhdudiyyət qoyan ən qədim kanonik qayda AH 262-də yazılmış İskəndəriyyə Dionysiusun (264)

«Təmizləyən qadınlar haqqında, Allahın evinə belə bir vəziyyətdə girmək olarmı, mən çox oxuyuram və soruşuram. Çünki inanmıram ki, əgər belə bir vəziyyətdə olan sadiq və dindarların mahiyyəti ya Müqəddəs yeməyə davam etsə, ya da Məsihin Bədəninə və Qanına toxunarsa, onlar düşünmürlər. 12 ildir qanaxmağı olan şəfa uğrunda gedən həyat yoldaşı ona toxunmadı, ancaq onun paltarının kənarında idi. Rəbbi xatırlamaq və kömək istəmək üçün nə olursa olsun, nə olursa olsun dua etmək qadağandır. Amma Holies Müqəddəs olduğuna etiqad etmək üçün tamamilə təmiz bir ruh və bədən tərəfindən qadağan edilə bilər.».[50]

Qeyd edək ki, Dionysius, Suriya Didkaliya kimi, Mattdə qanayan bir qadına müraciət edir. 9: 20-22, lakin əksinə bir nəticəyə gəlir: bir qadın müqəddəsliyi qəbul edə bilməz. Dionysius qadınların müqəddəs yerə (qurbangah) girilməsini qadağan etdi, lakin kilsənin özü deyil. [51] Bu hipotez yalnız istinad xəttinin mətninə zidd deyil, həmçinin bir dəfə mə'bədin müqəddəsliyi qurbangahda qəbul etdiyini göstərir. Sonuncu liturgik tədqiqatlar laity qurbangahda iştirak etdiyinə dair fikirləri inkar etdi. [52] Buna görə Dionysius öz yazdıqlarını dəqiq ifadə etdi və Şərqi xristianların bir çox nəsillərini başa düşdü: [53] Ayşe olan bir qadın Allahın məbədinə daxil edilməməlidir, çünki o, tamamilə ruhən və fiziki deyil. Məgər bu, bütün digər xristianların tamamilə təmiz olduğunu göstərirsə, "katharoi". Çox güman ki, bu deyil, çünki Kilsəsi özünü "katharoi", ya da "təmiz" adlandırdıqlarını, 325-ci ildə Nicea'daki İlk Ekümenik Şurada, Novatalıların qədim təriqətini qınadı. [54]

Keçmişdə və bu günün pravoslav şərhçiləri Dionysian hakimiyyətini gərəkli uşaqlara qayğı ilə əlaqəli bir şey kimi izah etdilər: 12-ci əsrin şərhçisi Zonar (1159-cu ildən sonra), ritual qarışıqlıq konsepsiyasını inkar edən, bu məhdudiyyətlərin əsl səbəbinin qadınlar üçün - "uşaqların anlayışını təmin etmək üçün kişilərlə yatmaqdan çəkinirlər". [55] Beləliklə, qadınlar mə'bədin və müqəddəs birliyin icazəsi olmadan, kişilərlə birlikdə yatmağa mane olmurlar. Bu cəngavərin "yalnız uşaq doğuşu üçün" səltənətini nəzərdən keçirmədən, digər, daha aydın suallar yaradır: kişilərin kilsə içində olan qadınlarla yatmaq və Sacrament'i qəbul etməsi ehtimalı daha çoxdurmu? Niyə qadınlar ünsiyyətdən çəkinməlidirlər? Некоторые священники в России предлагают другое объяснение: женщины слишком устают в таком состоянии, чтобы внимательно слушать молитвы литургии и поэтому не могут подготовить себя достаточным образом к Святому Причастию. [56] Точно такое же рассуждение предлагается в случае женщин, которые родили ребенка: им надо отдыхать 40 дней. [57] То есть, неужели причастие не должно подаваться всем уставшим, больным, пожилым или еще почему-либо слабым людям? Как насчет слабослышащих? Ведь им тоже трудно внимательно слушать молитвы Литургии.
Как бы там ни было, существуют несколько других канонических текстов, налагающих ограничения на женщин в «нечистоте»: Правило 6-7 Тимофея Александрийского (381 н.э.), который распространяет запрет и на крещение [58] и Правило 18 так называемых Канонов Ипполита, относительно родивших женщин и повитух. [59] Примечательно, что oба эти правила, как и Правило 2 Дионисия, египетского происхождения.

Святой Григорий Великий

Похожим образом обстояли дела на Западе, где церковная практика обычно считала женщин во время менструации «нечистыми» до конца 6-го/начала 7-го столетия.[60] В это время Святитель Григорий, Папа Римский (590-604 н.э.), отец Церкви, которому традиция (неверно) приписывает составление Литургии Преждеосвященных Даров, высказал другое мнение по данному вопросу. В 601 году, св. Августин Кентерберийский, «апостол Англии», (604) писал святителю Григорию и спрашивал, можно ли разрешать женщинам с менструацией приходить в церковь и к Причастию. Müqəddəs Gregorydən ətraflı məlumat verəcəyəm:

«Ayda bir kilsə daxil olmaq qadağan edilməməlidir. Axı, təbiətin çıxardığı həddindən artıq maddənin və onunla özbaşına gəlmədiyi üçün günahlandırmaq mümkün deyil. Çünki bilirik ki, hemorajiya çəkən bir qadın Rəbbin arxasında təvazökarlıqla yanaşır və Onun geyiminin kənarına toxundu və dərhal onun xəstəliyi onu tərk etdi. Beləliklə, qanaxma əzabları Rəbbin tərifinə toxunmaq olarsa, aylıq qanaxma olanların Rəbbin məbədinə getməsi qanuna qarşı necə ola bilər?

... Belə bir zamanda qeyri-mümkündür və bir qadının Müqəddəs birlik rəbbini qəbul etməsini qadağan edir. Onu hörmətdən (veneratione magna) qəbul etməsinə cəsarət etmirsə, o, həmd olsun (laudanda est) layiqdir və qəbul edərsə, o, məhkum edilmir (məhkəmə olmayan). Həqiqi mənada ruhlar günah olmadığında belə günahı görürlər.

Günahdan baş verən şeylər çox vaxt günahsız şəkildə həyata keçirilir: aclıq yaşadığımız zaman günah olmadan olur. Eyni zamanda, aclıq yaşadığımız həqiqət ilk adamın günahıdır. Ayət günah deyildir. Əslində, bu tamamilə təbii bir prosesdir. Amma təbiətin insanlıq əleyhinə hətta ləkələndiyi (videatur esse polluta) dərəcəsi qədər narahat olduğu günahın nəticəsidir ...

Beləliklə, bir qadının özü bu şeyləri düşünsəydi və Rəbbin Bədəninin və Qanının rəbbini qəbul etməyə başlamamağa qərar versə, o, saleh düşüncəsinə həmd edir. O, [Müqəddəs birlik] qəbul etsə, bu müqəddəsliyin məhəbbəti onun dindar həyatının təcrübəsinə uyğun olaraq qəbul olunsa, demədik ki, bunlara müdaxilə etməli ". [61]

Qeyd edək ki, Svt. Gregory, qanaxma qadının - Suriya Didaskali kimi İncili hekayəsini anlayır qarşı ritual olmayan / təmizlik reseptləri.

Erkən Orta əsrlərdə, Sankt Gregory tərəfindən tətbiq olunan siyasət tətbiq olunmayıb və qadınlar menstruasiya ilə ünsiyyət qurmağa icazə vermədilər və tez-tez onlara Kilsəyə giriş qarşısında durmağa öyrəşdilər. [62] Bu təcrübələr Qərbdə 17-ci əsrin əvvəllərində yayılmışdır. [63]

Rusiyada "Ritual impurity"

Rusiyada bu cür tarixi gömrük tarixinə gəldikdə isə, "ritual iflosluq" anlayışı xristianlıq qəbul etməzdən əvvəl pagan Slavlara məlum idi. Pagan Slavs, ümumiyyətlə qədim bütpərəstlər kimi, cinsiyyət hər hansı bir təzahürü ritually defams edir. [64] Bu inam, vəftizdən sonra Qədim Rusiyada əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməmişdir.

Rus kilsəsi qadınların "təmizliyi" ilə bağlı ciddi qaydalara malik idi. 12-ci əsrdə Novqorod Bishop Nifont, Kirik Sorgusunda soruşdu ki, əgər bir qadın kilsə içərisində bir uşağın olması ilə nəticələnsə, kilsə üç gün möhürlənməlidir və sonra xüsusi namazla yenidən təqdis olunmalıdır. [65] Hətta padşahın həyat yoldaşı, çarın, evdən kənarda, hamamda və ya "sabun" içində doğulmaq üçün bina tikmək məcburiyyətində qaldı. Uşaq doğulduqdan sonra heç kim hamamı tərk edə bilməz və kahin gəlməmişdən və Trebnik Kitabından təmizlənən namazı oxuyana qədər girə bilməz. Yalnız bu duanı oxuduqdan sonra ata girib uşağı görür. [66] Bir qadın aylıq dövr məbəddə duranda başlamışsa, dərhal onu tərk etməlidir. Bunu etmədiyi təqdirdə, o, gündə bir yerdə olan 50 yayla 6 aylıq orucda təvaz alacaqdı. [67] Qadınlar "təmizliyə" sahib olmadıqda belə, Rəbbin qapılarına deyil, Şimal Qapısında qaldılar. [68]

Requiem dua

Bir uşaq doğulduqdan sonra ilk günü oxunan Rus Pravoslav Kilsəsinin Requiem xüsusi duası, Allahdan "çirkli ananı təmizləmək üçün ..."Və davam edir"Qulunuzu bu, kiçik bir adam və bütün evi bağışla, eyni ildə gənc bir gənc kimi dünyaya gələcək və ona toxunan və onu tapan hər kəs ...[69] Mən soruşmaq istərdim ki, nə üçün bütün evi, anası üçün bağışlanma diləyirik hamısıtoxunduonun üçün? Bir tərəfdən, Leviliyədəki qanunlarda xəyanət anlayışı var idi toxunuşla. Buna görə də, Mən Əhdi-Ətiqin möminlərindən "natəmiz" toxunmaq üçün günahı qəbul etdiyini bilirəm. Bilirəm ki, bütpərəstlər əməl və qan dövranı zamanı qan axışından qorxurlar, çünki onlar cinləri cəlb etdiyinə inanırdılar. Ancaq bu gün niyə sadiq bir qadına toxunduqda və ya bir uşaq doğuran qadına görə bağışlanmağınızı istəmirəm deyə bilmirəm, çünki mən sadəcə bilmirəm.

Digər bir sıra dualar 40 gün sonra oxunur, ananın kilsə ibadəti üçün məbədə gəlməsinə icazə verilir. Bu münasibətlə, kahin anasına belə dua edir:

«bütün günahlardan təmizlənmək və hər cür əziyyətdən təmizlənmək ... bəli, düşmən olmadan, müqəddəs sirrlərin müqəddəsliyini qəbul edin ... qırx gün ərzində, pis bədəninizlə və pislik ilə yuyun. Mən dürüst bədən və qanınızla birlikdəyəm. [70]

Bu gün tez-tez deyilir ki, bir qadın uşağın doğumundan sonra fiziki yorğunluqdan sonra qırx günə gedə bilməz. Lakin, qeyd olunan mətn liturgik həyatda iştirak etmək qabiliyyətindən deyil, onun ləyaqətindən danışır. Bu dualara əsasən, uşağının doğuşu (konsepsiyası) onun fiziki və əqli "iffətinə" səbəb oldu (pis). İskəndərinin menstruasiya müzakirəsinin Dionysiusuna bənzər bir şeydir: bir qadın "soul və bədənində" tamamilə təmiz deyil.

Ortodoks Kilsələrində yeni inkişaflar

Təəccüblü deyil ki, bəzi pravoslav kilsələr artıq Temnik Kitabının mətnlərini dəyişmək və ya silmək üçün çalışırlar, nikah, nikah və nüfuz haqqında dogmatik cəhətdən zəif fikirlər əsasında. Əlilliyi olan Patriarx İgnatius IV başçılığı altında 26 May 1997-ci ildə Suriyada baş verən Müqəddəs Sinodu Müqəddəs Sinodu qərarı verəcəyəm:

Evlilik və müqəddəsliyə, doğum edən və ilk dəfə məbədə daxil olan qadınlar üçün dualara dair tələb olunan kiçik rekvizmin mətnlərini dəyişməyə patriarxal xeyir vermək,.[71]

2000-ci ildə Kritdə görüşmüş olan teoloji konfrans eyni nəticəyə gəlmişdir:

Teoloqlar kilsənin xidmətinin sadə və adekvat bir izahını yazmalı və kilsənin ilahiyyatını əks etdirmək üçün ayin dilini uyğunlaşdırmalıdırlar. Bu, xidmətin əsl izahı verilməsi lazım olan kişilər və qadınlar üçün faydalı olacaq: uşağın doğum təklifi və xeyir-duası kimi mövcuddur və ananın evdən kənarda normal fəaliyyəti davam etdirməyə hazır olduqda yerinə yetirilməlidir ...

Biz kilsədən qadınlara həmişə gəlib salamat olmağına və aylıq vaxtdan asılı olmayaraq, ruhani və mərasimlə hazır olduqları zaman hər hansı bir liturgyə müqəddəs birliyin olmasını diləyirik. [72]

Amerikada pravoslav kilsəsinin əvvəlki tədqiqatı da "ritual təmizliyi" ilə təzə bir baxış təqdim edir:

Ayət dövründə olan qadınların Müqəddəs birləşməni qəbul etməməsi, xaç və ikonları öpmək və ya Eucharist üçün çörək bişirməməsi, hətta kilsənin vestibuluna daxil olma anlayışı, qurbangah zəminində deyil, bu mənəvi və itaətkar olan fikirlər və tətbiqlərdir qəti pravoslav xristianlıq baxımından sarsılmazdır ... St John Chrysostom belə bir münasibəti məsihçi inancına layiq deyil kimi təbliğ edənləri qınadı. O, onları sui-qəsd və mifik deyirdi.. [73]

Çünki buna bənzər ifadələr utandırıcı ola bilər Aydındır ki, İskəndəriyanın Dionysiusun 2-ci hökmü, ilk növbədə müəyyən kanonik qaydaları laqeyd edir. Ancaq bu cür utanclıq ən çox kilsə "həqiqət" bəzi dəyişən, toxunulmaz və eyni zamanda məcburi kanunlar üçün əbədi olaraq bağlı və zəmanət altına alınmış yanlış fərziyyəyə əsaslanır. Əgər bu belədirsə - əgər kilsə orqanizminin əsl rifahı qanonların yerinə yetirilməsindən asılı olsa, onda bu orqanizm bir neçə yüz il əvvəl dağılmışdı. Qaydalar Kitabından (Pravoslav Kilsəsinin rəsmi kanonik kodundan) çox sayda qanuna görə əsrlər boyu hörmətsiz olmuşdur. Kilsə, Kəlam hiyerarşisinin sonunda ilahi "oikonomia" (ev-tikinti), qanunun necə və nə vaxt tətbiq ediləcəyi ilə bağlı qərar verə bilməsi üçün, onun pastorlarına, qanunauyğun qanunvericiliklə əlaqədar əhəmiyyətli dərəcədə azadlıq verir. Başqa sözlə, kilsə Kilsənin qanunu deyil, qanunu tənzimləyir.

Bu gün yerinə yetirilməmiş qanunauyğun qaydaların yalnız bir hissəsini göstərir. Laodikiya Şurasının 15-ci maddəsi (363/364) və Yeddinci Ekümenik Şurasının (787) 14-cü maddəsi oxuculara və müğənnilərə məbəddə oxumaq və oxumaqdan çəkinməmişdir. Ancaq demək olar ki, hər cığırda oxunmamış oxuyan və oxuyan kişilər, qadınlar və uşaqlar. Laodikyanın eyni Şurasının 22 və 23-cü Qaydaları oxuculara, müğənnilərə və qulluqçulara yalnız çiyinlərində geyən taxtlara verilmiş orarion və həm də çiynində çaprazlıq edən subdacaqlara verilməsi üçün qadağan edir. Ancaq bu gün Rus Pravoslav Kilsəsinin piskoposluk xidmətlərində tez-tez subdiakon kimi qışqıran bir çarmıxa geyən könüllü minionları fərq edə bilər. 879-cu ildə Ayasofya kilsəsində olan Konstantinopolis Şurasının 2-ci Qaydası bir piskoposun keşiş ola bilməyəcəyini bildirir. Daha doğrusu, bu qayda peyğəmbər ləyaqətinə qarşı olan monastır sözlərinin uyğunsuzluğunu bəyan edir. Kilsəmizin mövcud təcrübəsi bu qanunun qəbul etdiyi prinsipə açıq şəkildə zidddir. Trullo Katedralinin 69-cu Qaydası (691/2) imperatordan başqa - qurbangahın girməsinə qadağa qoyur. Qeyd edim ki, bu qanonik qayda pozan qadınları görməmişəm. Lakin ziyarət etdiyim bütün Rus pravoslav kilsələrində kişilər və uşaqlar qurbangahı olduqca sərbəst şəkildə daxil edirlər. Həm qadının, həm də kişilərin qanunauyğun qanunvericiliyə və ya qanunauyğun qaydalara riayət etməsi üçün məcburi olub olmadığını soruşmaq olardı daha çoxtələb olunur qadınlar üçün?

Mümkün olduğuna görə, mənim məqsədim yuxarıda göstərilən qanunun pozulmasını haqlı olaraq qınamaq və ya qınamamaqdır. Belə bir hökm, artıq deyildiyi kimi, kilsə iyerarxiyasının şərtidir. Yəni, yalnız kanonik qaydaların ləğv olunduğunun açıq-aşkar bir həqiqətə işarə edirəm. Əslində bu Pravoslav Kilsəsinin ənənəvi praktikasına tamamilə uyğun gəlir və özünün yaxşılığına təhlükə yaramır: Gördüyümüz kimi, kilsəsi hər gün və əsrlər boyu müəyyən kanonik qaydaları pozmaqda və hətta mükəmməl tərk etməkdə də öz qənaət missiyasını yerinə yetirir və həyata keçirir.

Nəticə

Qısa bir nəticə yazacağam, çünki mətnlər özləri üçün danışır. "Ritual qarışığı" konsepsiyasının mənbələri və təbiətini diqqətlə nəzərdən keçirmək, pravoslav dindarlığın maskası altında olduqca xəcalətli və əslində qeyri-xristian fenomeni ortaya qoyur. Bu konsepsiyanın yəhudilik və / və ya bütpərəstliyin birbaşa təsiri altında kilsə praktikasına düşdüyündən asılı olmayaraq, xristian antropologiya və soteriologiyada heç bir əsas yoxdur. Pravoslav xristianlar, kişilər və qadınlar, cismani sularında təmizlənmiş, göyə qaldırılmış və Məsihlə dirilmişdir. O, bizim bədənimizə və insanlığa çevrilmiş, ölümü ölümlə məhv etmiş və bizi qorxusundan azad etmişdir. Halbuki biz maddi dünyadan Əhdi-Ətiq qorxusunu əks etdirən praktikanı saxlayırıq. Buna görə də, "ritual qarışıqlığa" olan inam ilk növbədə sosial məsələ deyildir və problem başda qadınların alçaldılmasında deyildir. Əksinə, bu, Rəbbimiz İsa Məsihin İncirasının və onun qənaətinin nəticələrinin alçaldılmasıdır.

Qeydlər:

1. Ruhanilərin kitabçası (Xarkov 1913), 1144.
2. Maxim Kozlovun suallarını və cavablarını Moskvada Tatyana Kilsəsinin saytında oxuyun: www. st - tatiana. ru / indeksi. html? 389 (15 yanvar 2005) etdi. Cp. A. Klutschewsky, "Frauenrollen und Frauenrechte in Russ Russkens Orthodoxen Kirche", Kanon 17 (2005) 140-209.
Almaniyada ROCOR-un Berlin Piskoposluğunun rüblük jurnalında rus və alman dilində ilk dəfə nəşr olunmuşdur: "Bir qadının hər zaman bir məbədə gələ bilməsi mümkündürmi?" Alman Tədqiqatının Bülleteni 2 (2002) 24-26 və sonra onlayn: http://www.rocor.de/ Vestnik 20022 /.

4 Bu qadağan Rus Pravoslav Kilsəsinin Sifariş Kitabına əsasən müşahidə olunur. Baxın İngilis dili tərcüməsi: Müqəddəs Pravoslav Kilsəsinin İhtiyaçları Kitabı, trans. G. Şann (London 1894), 4-8.
5 ABŞ-da Moskva Patriarxiyasının parishes saytlarına baxın: www. ruschurchusa. org / SNCathedral / forum / D. asp? n = 1097,
və www. orto - rus. ru / cgi - bin / ns.
6 Pravoslav Kilsəsində Qadınlar Arası Ortodoks Məsləhətləşməsinin və Qadınların Təşviqi Sorğusuna Baxın (Rodos, Yunanıstan, 1988). Baxın Həmçinin
www.womenpriests.org/traditio/unclean.
7 Məsələn, K. Anstall, "Kişi və Qadın O yaratdı": İnsan Cinsi Sirrinin İncelenmesi Cinsi və İnsan Cinsiyyətliyi 2 (Dewdney 1995), esp. 24-25.
8 Cp. G.Mantzaridis, Soziologie des Christentums (Berlin 1981), 129ff, id., Grundlinien christlicher Ethik (St. Ottilien 1998), 73.
9 Ritual nüfuzuna dair tarixi və kanonik mənbələrə dair çox qısa məlumatları dərinləşdirmək istəyənlər aşağıdakı məlumatlara istinad edə bilərlər: E. "Siner Sonderheft 1, (München-Egling a Pa Pa, 2006)", "Kanal Sonderheft 1, Reinheitstabus im Orthodoxen Kirchenrecht".
10 E. Fehrle, Dini Kultische Keuschheit im Altertum in Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 6 (Gießen 1910), 95.
11 Tamzhe, 29.
12 Ibid, 37.
13 Cp. R. Taft, "Bizansdakı kilsədə qadınlar: harada, nə vaxt və nə üçün?" Dumbarton Oaks Papers 52 (1998) 47.4
14 I. Bier, "Blood Discharge: Inbest Code and Biblical Literature", A.Brenne r (ed.), Exodus'dan Deutoronomy'e (Sheffield, 1994), 152-164.
15 J. Neusner, Qədim yəhudilikdə təmizlik fikri (Leiden, 1973).
16 M. Yaqub, Apokrifi Yeni Əhdi (Oxford 1926), 42. Cp. Taft, "Qadınlar" 47.
17 D. Wendebourg, "Die alttestamentli chen Reinheitsgesetze in der frühen Kirche", Zeitschrift20für Kirchengeschichte 95/2 (1984) 149-170.
18 Cp. Samariter, "Pauly-Wissowa II, 1, 2108.
19. Matthaum Homil. Xxxi al. XXXII, PG 57, col. 371.

20. Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 150.
21. E. Sinek, "Zur Rezeption Alttestamentlicher Reinheitsvorschriften ins Orthodoxe Kirchenrecht", Kanon 16 (2001) 29.
22 Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 153-155 referanslarına baxın.
23. Justin, Dialog. 13, Origen, Contr. Cels. VIII 29.
24 V, 3. C p. Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 154.
25 Stromata III / XII 82, 6.6
26 Çox fərqli problemlərlə. Güz sayəsində cinsiyyətliyi düşünməyən Irinea. Adv. Haer. 3. 22. 4. Cp. J. Behr, "Nikah və Asceticism", Rus Pravoslav Kilsəsi 5-cü Beynəlxalq Konfransında (Moskva, Nov. 2007), 7.
27. J. Behr, Irenaus və Clement (Oxford 2000), 171-184-ci ildə Ascetizm və Antropologiya.
28 S. Stelzenberger, Die Beziehungen der frühchristlichen Sittenlehre zur Ethik der Stoa. Eine moralgeschichtliche Studie (Münhen 1933), 405f.
29. De monogamia VII 7, 9 (CCL 2, 1238, 48ff).
30 Div. Müəssisələr VI 23 (CSEL 567, 4 ff).
31. Paed II / X 92, 1f (SC 108, 176f).
32. Cf. Behr, "Evlilik və sədaqətlilik", 7.
33. X 2-4 (CCL 15/2, 1029, 13ff). F. Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 159.
34 Origenin vaxtının fəlsəfi cərəyanları ilə əlaqələri haqqında bir çox tədqiqatlar yazılmışdır. Mövzu üzrə hazırkı tədqiqatların xülasəsi üçün D. I. Rankin, Clement'den Origen'e. Kilsə atalarının sosial və tarixi konteksti (Aldershot-Burlington, 2006), 113-140.
35 Cat.in Ep. ad. XXXIV 124: C. Jenkins (ed.), "Origen on 1 Corinthians", Theological Studies 9 (1908) 502, 28-30.
36 Hom. Levidə. VIII 3f (GCS 29, 397, 12-15).
37. L.V. Barnard, "Erkən Misirli Xristianlığın Arka Planı" adlı kitabına baxın. 164 (1963)
434, həmçinin M. Grant, Roman Dünya (London 1953), 117, 265. Cr. Wendebourgdan edilən istinadlar, "Reinheitsgesetze" 167.
38 Baxın M.Simon, XIX əsrdə Recherches d'Histoire Judy-Chrétenne (Pa 1962), və 1402-ci ildə M. Grant, II əsrdə Antakiyada yəhudi xristianlığı "Judéo-Christianisme (Paris 1972) 97-108. Cp. Wendebourg'dan "Reinheitsgesetze" dan olan istinadlar 167.8
39 Didaskalia XXVI. H. Achelis-J. Fleminq (eds.), Die ältesten Quellen des orientalischen Kirchenrechts 2 (Leipzig 1904), 139.
40 Eyni yerdə 143.
41 Popodovodatysm. T. Tenşek, L'ascetismo nel Concilio di Gangra: Eustazio di Sebaste nell'ambiente ascetico
42 J. Gribomont, "Le monachisme au IVe s. en Asie Mineure: de Gangres au messalianisme, "Studia Patristica 2 (Berlin 1957), 400-415.
43 P. Joannou, Fonti. Discipline générale antik (IVe- IXes.), Fasc. IX, (Grottaferrata-Roma 1962), t. I, 2,
89. EnglishTransfer (Pedalion) D. Cummings (Chicago 1957), 523.
44. Baxın Tenşek, L'ascetismo 17-28.9
45. Joannou, Discipline 91, Rudder 524.
46. Tenšek, L'ascetismo 28.
47 Joannou, Discipline 94, The Rudder 527.
48 Vizantizmdə ritual nüfuz konsepsiyasının daha da inkişaf etdirilməsi. P. Viscuso, "Son Vizantiya İlahiyatında Saflıq və Cinsel Təyinat", Orientalia Christiana Periodica 57 (1991) 399-408.
49. Cf. H. Aclıq, "Christliches und Nichtchristliches im byzantinischen Eherecht", Österreichisches Archiv für Kirchenrecht 3 (1967) 305-325.
50. C. L. Feltoe (ed.), İsgəndəriyyə Dionysius'un məktubları və digərləri (Cambridge 1904), 102-
103. Pop suyu və orijinallığı. P. Joannou, Discipline générale antik (IVe-IXes.) 1-2 (Grottaferratta-Rom 1962), 2, 12. Tərcümə Kormchy 718'ye göre uyarlanmıştır.
51. Patriarx Pavel, "Bir qadın hər zaman məbədi ziyarət edə bilərmi?" 24.
52. R. F. Taft, Sultanın tarixi John Chrysostom, Cilt VI. Birlik, şükran və yekun ritələr, Roma 2008 (OCA 281), 204-207, 216.
53. Bu qayda üzrə Theodore Balsamonun şərhini (ca. 1130 / 40- post 1195) nəzərdən keçirin: Epistdə. S. Dionysii Alexandrini adi Basilidem episkopu, ola bilər. 2, PG 138: 465C-468A.
54. Can. 8, Rallis - Potlis II, 133.
55. Kormchi 719-un ingilis dilinə tərcüməsi. Patriarx Pavel Zonar verbatimini "Bir qadın hər zaman kilsəyə gedə bilər" deyir 25.11
56. Klutschewsky, "Frauenrollen" 174.
57. Maxim Kozlovun suallarını və cavablarını Moskvada Tatyana Kilsəsinin saytında oxuyun: www.st-tatiana.ru/index.html?did=389.
58. CPG 244, Joannou, Discipline II, 243-244, 264.
59. W. Riedel, Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien (Leipzig 1900), 209. Baxın, P. Bradshaw (ed.), Hippolytus Canonları, İngilis dili trans. C. Bebawi (Bramcote 1987), 20.

60. P. Browe, Beiträge zur Sexualethik des Mittelalters, Breslauer Studien zur historischen Theologie XXIII (Breslau 1932). Qədimdə ruhani celibacy ilə əlaqədar olaraq ritual qarışıqlıq konsepsiyasının inkişaf etdirilməsi haqqında H. Brodersen, Der Spender der Kommunion im Altertum und Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte der Frömmigkeitshaltung, UMI Dissertasiya Xidmətləri, (Ann Arbor, 1994), 23-25, 132.12

61. PL 77, 1194C - 1195B.
62. Aşağıdakıları əhatə edir və əhatə edir: Aux origines de la morale sexuelle occidentale (VIe-XIe s.) (Paris 1983), 11 , 73-82.
63. Ibid., 14.
64. E. Levin, 900-1700 (Ithaca-London 1989), 46.
65. Kirika, Rusiya Tarixi Kitabxanası VI (Sankt-Peterburq 1908), 34, 46 sorgulayır.
66. I. Zabelin. XVI I XVII əsrlərdə (Moskva, 2000), II hissə, 2-3, rus çarlarının təsərrüfat həyatı.
67. Requiem (Kiyev 1606), ff. 674v-675r. Levin, Seks və Cəmiyyətdən alınmış 170.
68. B. Uspenski, Çar və Patriarx (Moskva 1998), 145-146, 3 və 5-ci qeydlər.
69. "Həmişə bir gəncin arvadına doğulacaq ilk gündə bir namaz", Trebnik (Moskva 1906), 4v-5v.
70. "On dörd gündür puerperal həyat yoldaşı üçün dua", ibid., 8-9.14
71. Sinek, "Wer aber nicht," 152.
72. Həmçinin 148 var.
73. Department of Religious Education, Orthodox Church in America (ed.), Women and Men in the Church. A Study on the Community of Women and Men in the Church (Syosset, New York 1980), 42-43.

1 . Настольная книга священно-церковнослужителя (Харьков 1913), 1144.
2 . См. Вопросы-ответы о.Максима Козлова на сайте храма мц.Татианы в Москве:
www . st – tatiana . ru / index . html ? did =389 (15 January 2005). Cр. A. Klutschewsky, “Frauenrollen und Frauenrechte in der Russischen Orthodoxen Kirche,” Kanon 17 (2005) 140-209.
3 . Впервые опубликовано на русском и немецком в ежеквартальном журнале Берлинской епархии РПЦЗ в Германии: “Может ли женщина всегда посещать храм?” Вестник Германской епархии 2 (2002) 24-26 и позднее онлайн: http :// www . rocor . de / Vestnik /20022/ .

4 . Этот запрет соблюдается согласно Требнику Русской Православной Церкви. См . английскийперевод : Book of Needs of the Holy Orthodox Church, trans. by G. Shann, (London 1894), 4-8.
5 . См. сайты приходов московского патриархата в США: www . russianchurchusa . org / SNCathedral / forum / D . asp ? n =1097,
и www . ortho – rus . ru / cgi – bin / ns .
6 . См. Выводы Межправославной консультации о месте женщины в Православной Церкви и вопросе рукоположения женщин (Родос, Греция, 1988). См . также
www.womenpriests.org/traditio/unclean .
7 . Например , K. Anstall, “Male and Female He Created Them”: An Examination of the Mystery of Human Gender in St. Maximos the Confessor Canadian Orthodox Seminary Studies in Gender and Human Sexuality 2 (Dewdney 1995), esp. 24-25.
8 . Cр. G. Mantzaridis, Soziologie des Christentums (Berlin 1981), 129ff, id., Grundlinien christlicher Ethik (St. Ottilien 1998), 73.
9 . Желающих углубить мой весьма краткий обзор исторических и канонических источников относительно ритуальной нечистоты можно отослать к следующему исперпывающему исследованию: E . Synek , „ Wer aber nicht v ö llig rein ist an Seele und Leib …” Reinheitstabus im Orthodoxen Kirchenrecht,” Kanon Sonderheft 1, (München-Egling a.d. Paar 2006).
10 . E. Fehrle, Die kultische Keuschheit im Altertum in Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 6 (Gießen 1910), 95.
11 . Тамже , 29.
12 . Там же, 37.
13 . Cр. R. Taft, “Women at Church in Byzantium: Where, When – and Why?” Dumbarton Oaks Papers 52 (1998) 47.4
14 . I. Be’er, “Blood Discharge: On Female Impurity in the Priestly Code and in Biblical Literature,” in A.Brenne r (ed.), A Feminist Companion from Exodus to Deutoronomy (Sheffield 1994), 152-164.
15 . J. Neusner, The Idea of Purity in Ancient Judaism (Leiden 1973).
16 . M. James, The Apocryphal New Testament (Oxford 1926), 42. Cр. Taft, “Women” 47.
17 . D. Wendebourg, “Die alttestamentli chen Reinheitsgesetze in der frühen Kirche,“ Zeitschrift20für Kirchengeschichte 95/2 (1984) 149-170.
18 . Cр. Samariter,“ Pauly-Wissowa II, 1, 2108.
19. In Matthaeum Homil. XXXI al. XXXII, PG 57, col. 371.

20. Wendebourg, “Reinheitsgesetze” 150.
21 . E. Synek, “Zur Rezeption Alttestamentlicher Reinheitsvorschriften ins Orthodoxe Kirchenrecht,” Kanon 16 (2001) 29.
22 . См. ссылки у Wendebourg, “Reinheitsgesetze” 153-155.
23 . Justin, Dialog. 13, Origen, Contr. Cels. VIII 29.
24 . V, 3. C р . Wendebourg, “Reinheitsgesetze” 154.
25 . Stromata III/XII 82, 6.6
26 . Сзаметнымисключениемсв . Иринея, который не рассматривал сексуальность как результат грехопадения. См. Adv . Haer. 3. 22. 4. Cр. J. Behr, “Marriage and Asceticism,” unpublished paper at the 5th International Theological Conference of the Russian Orthodox Church (Moscow Nov. 2007), 7.
27 . J. Behr, Asceticism and Anthropology in Irenaeus and Clement (Oxford 2000), 171-184.
28 . S. Stelzenberger, Die Beziehungen der frühchristlichen Sittenlehre zur Ethik der Stoa. Eine moralgeschichtliche Studie (München 1933), 405ff.
29 . De monogamia VII 7, 9 (CCL 2, 1238, 48ff).
30 . Div. Institutiones VI 23 (CSEL 567, 4 ff).
31 . Paed. II/X 92, 1f (SC 108, 176f).
32 . Сf. Behr, “Marriage and Asceticism,” 7.
33 . De exhortatione castitatis X 2-4 (CCL 15/2, 1029, 13ff). С f . Wendebourg , “ Reinheitsgesetze ” 159.
34 . Множество исследований было написано по поводу взаимоотношений Оригена с философскими течениями его времени. Резюме современных исследований по теме см. у D . I . Rankin , From Clement to Origen . The Social and Historical Context of the Church Fathers, (Aldershot-Burlington 2006), 113-140.
35 . Cat.in Ep. ad Cor. XXXIV 124: C. Jenkins (ed.), “Origen on 1 Corinthians,” Journal of Theological Studies 9 (1908) 502, 28-30.
36 . Hom. in Lev. VIII 3f (GCS 29, 397, 12-15).
37 . См. L. W. Barnard, “The Background of Early Egyptian Christianity,” Church Quarterly Rev. 164 (1963)
434, также M. Grant, The Jews in the Roman World (London 1953), 117, 265. Cр. ссылки у Wendebourg, “Reinheitsgesetze” 167.
38 . См . M. Simon, Recherches d’Histoire Judéo-Chrétenne (Pa ris 1962), 140ff., и M. Grant, Jewish Christianity at Antioch in the Second Century,” Judéo-Christianisme (Paris 1972) 97-108. Cр. ссылки у Wendebourg, “Reinheitsgesetze” 167.8
39 . Didaskalia XXVI. H. Achelis-J. Fleming (eds.), Die ältesten Quellen des orientalischen Kirchenrechts 2 (Leipzig 1904), 139.
40 . Там же 143.
41 . Поповодудатысм . T. Tenšek, L’ascetismo nel Concilio di Gangra: Eustazio di Sebaste nell’ambiente ascetico siriaco dell’Asia Minore nel IV° secolo, Excerpta ex dissertatione ad Doctoratum in Facultae Theologiae Pontificiae Universitatis Gregorianae, (Rome 1991), 23-24.
42 . J. Gribomont, “Le monachisme au IVe s. en Asie Mineure : de Gangres au messalianisme,” Studia Patristica 2 (Berlin 1957), 400-415.
43 . P. Joannou, Fonti. Discipline générale antique (IVe- IXes.), fasc. IX, (Grottaferrata-Rome 1962), t. I, 2,
89. Английскийперевод Кормчей (Pedalion) Д . Каммингса (Chicago 1957), 523.
44 . См . Tenšek, L’ascetismo 17-28.9
45 . Joannou, Discipline 91, The Rudder 524.
46 . Tenšek, L’ascetismo 28.
47 . Joannou, Discipline 94, The Rudder 527.
48 . Оболее позднем развитии понятия о ритуальной нечистоте вВизантиисм . P. Viscuso, „Purity and Sexual Defilement in Late Byzantine Theology,” Orientalia Christiana Periodica 57 (1991) 399-408.
49 . Сf. H. Aclıq, "Christliches und Nichtchristliches im byzantinischen Eherecht", Österreichisches Archiv für Kirchenrecht 3 (1967) 305-325.
50. C. L. Feltoe (ed.), İsgəndəriyyə Dionysius'un məktubları və digərləri (Cambridge 1904), 102-
103. Pop suyu və orijinallığı. P. Joannou, Discipline générale antik (IVe-IXes.) 1-2 (Grottaferratta-Rom 1962), 2, 12. Tərcümə Kormchy 718'ye göre uyarlanmıştır.
51. Patriarx Pavel, "Bir qadın hər zaman məbədi ziyarət edə bilərmi?" 24.
52. R. F. Taft, Sultanın tarixi John Chrysostom, Cilt VI. Birlik, şükran və yekun ritələr, Roma 2008 (OCA 281), 204-207, 216.
53. Bu qayda üzrə Theodore Balsamonun şərhini (ca. 1130 / 40- post 1195) nəzərdən keçirin: Epistdə. S. Dionysii Alexandrini adi Basilidem episkopu, ola bilər. 2, PG 138: 465C-468A.
54. Can. 8, Rallis - Potlis II, 133.
55. Kormchi 719-un ingilis dilinə tərcüməsi. Patriarx Pavel Zonar verbatimini "Bir qadın hər zaman kilsəyə gedə bilər" deyir 25.11
56. Klutschewsky, "Frauenrollen" 174.
57. Maxim Kozlovun suallarını və cavablarını Moskvada Tatyana Kilsəsinin saytında oxuyun: www.st-tatiana.ru/index.html?did=389.
58. CPG 244, Joannou, Discipline II, 243-244, 264.
59. W. Riedel, Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien (Leipzig 1900), 209. Baxın, P. Bradshaw (ed.), Hippolytus Canonları, İngilis dili trans. C. Bebawi (Bramcote 1987), 20.

60. P. Browe, Beiträge zur Sexualethik des Mittelalters, Breslauer Studien zur historischen Theologie XXIII (Breslau 1932). Qədimdə ruhani celibacy ilə əlaqədar olaraq ritual qarışıqlıq konsepsiyasının inkişaf etdirilməsi haqqında H. Brodersen, Der Spender der Kommunion im Altertum und Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte der Frömmigkeitshaltung, UMI Dissertasiya Xidmətləri, (Ann Arbor, 1994), 23-25, 132.12

61. PL 77, 1194C - 1195B.

62. Aşağıdakıları əhatə edir və əhatə edir: Aux origines de la morale sexuelle occidentale (VIe-XIe s.) (Paris 1983), 11 , 73-82.
63 Ibid, 14.
64. E. Levin, Ithaca-London 1989, 46.
65. Kirika, VI. Rusiya tarixi kitabxanası (Sankt-Peterburq 1908), 34, 46 sorgulayır.
66 I. Zabelin. XVI I XVII əsrlərdə (Moskva, 2000), II hissə, 2-3, rus çarlarının təsərrüfat həyatı.
67. Requiem (Kiyev 1606), ff. 674v-675r. İqtidar Levin, Seks və Cəmiyyət tərəfindən 170.
68 B. Uspenski, Çar və Patriarx (Moskva 1998), 145-146, 3 və 5-ci qeydlər.
69 "Oğlanın arvadının əbədi doğumunun ilk günündə," Trebnik (Moskva 1906), 4 v -5 v.
70 "On dörd gündür puerperalın həyat yoldaşı üçün dua edin" ibid., 8-9.14
71 Sinek, "Wer aber nicht," 152.
72 Eyni 148.
73. Din Təhsili Bölümü, Amerikadakı Ortodoks Kilsəsi (ed.), Kilsədə Qadınlar və Kişilər. New York Şəhər Birliyi (Syosset, New York, 1980), 42-43.

Bir ay ərzində kilsədə iştirak edə bilərəmmi?

Parishionerlərin əksəriyyətinin arasında kilsədə iştirak edə biləcəyiniz və qadınlar üçün naməlum günlərdə namaz qılmaq istəyən bir sıra ümumi qəbul edilmiş qaydalar var və siz müqəddəslər (Xaç, Müjdə, müqəddəslərin qəlbləri) toxunmaq və Sacraments iştirak edə bilməz.

Sacraments cəmi 7:

 • Vəftiz
 • Xırdalanma,
 • Tövbə
 • Birlik,
 • Evlilik nikahı (toy)
 • Graying,
 • Priesthood (yalnız ruhanilərə tətbiq edilir, qadınlar bununla iştirak etmirlər).

Əvvəllər qadınlar hər hansı bir qarışıqlıq dövründə (adət, doğumdan sonra ilk 40 gün) ümumiyyətlə Allahın məbədinə daxil olmaq qadağandır.

Bu, paltarın xüsusiyyətlərinə görə, xanım qanının yerə damlaya biləcəyi və bununla müqayisədə xiyabanı təmizləmək mümkün idi.

Hal-hazırda çox sayda gigiyena məhsulları sayəsində belə hallar qeyri-mümkündür, buna görə də qadınlar kilsəyə getməyə icazə verilir.

Buna baxmayaraq, indi ənənəvi olaraq xidmət dövründə məbəddə deyil, vestibüldə, mümkün deyilsə, durmaq tövsiyə olunur, lakin bu, girişdən uzaq deyil.

Adət içində birlik olma mümkündürmü? Ona qulaq asmaq lazımdır.

Cədvəldə tənqidi günlərlə bağlı icazələrin və qadağaların daha ətraflı şəkildə göstərildiyi göstərilir.

Diqqət edin! Qan tökülməsi ilə qan damarından təmizləmək üçün məbədə girmək qadağandır.

Adət zamanı birləşmə: Əhdi-Ətiqin qanunu

Adət zamanı birləşmək mümkündür, Əhdi-Ətiq birmənalı şəkildə deyir: "Xeyr!"

O günlərdə təmizlənmə dövründə bir qadın heç bir məbəyə daxil ola bilməzdi. Və bu, yalnız gigiyenik xüsusiyyətlərlə deyil, həm də mənəvi komponentlə bağlı idi.

Əmin olundu ki, aylıq - ilk növbədə zədələnmiş insan təbiətinin bir xatırlatmasıdır, ikincisi, bu, doğmamış bir uşaqdır, yəni "ölü bədən" də, müqəddəs məkanı təmizlədi.

Bundan başqa, qadının gündə olan bir qadına toxunan hər kəs də "murdar" olur.

Bu maraqlıdır! Hətta Yaqubun Müqəddəs Yazılarında Müqəddəs Məryəm haqqında da deyilir ki, o, 12 yaşına qədər məbəddə yaşayırdı və bəhrələnməsindən sonra Yusiflə birlikdə "Rəbbin müqəddəs torpaqları" natəmiz oluna bilmədi.

Ay ərzində birliyin yeni əhdiası

Yeni Əhddə İsa Məsih insanın paklığı və nüfuzunu anlayır. O, mənəviyyatın əhəmiyyətini, Müqəddəs Ruhun varlığını və fiziki vəziyyətdən danışır.

O, ona toxunan qanadlı qadını rədd etmədi, əksinə onu imanına görə təriflədi, ona şəfa verdi. Bununla da Xilaskar bir insanın qəlbində olan şeyin vacib olduğunu açıqladı: onun düşüncələri və niyyətləri, yalnız ədalətsiz düşüncələr və hərəkətlər təbii bədən şeyləri deyil, onu lənətləyə bilər.

Həvari Pavel də "Allahın hər bir canlıı yaxşıdır" deyir və Rəbb tərəfindən yaradılmış bir adamda murdar şey yoxdur.

Buna baxmayaraq, o, yeyinti nəzərdə tuturdu, belə ki, həzrətin yemək barədə danışmaq istəmədiyini və ya Allahın yaratdığı bütün şeylərdən və şeylərdən olub-olmadığını başa düşmək çətindir.

Ritual impurity konsepsiyası (Əhdi-Ətiqdə göstərilmişdir) çıxarılmış olsa da, qadınların bu günlərdə necə hərəkət etmələri barədə dəqiq bir nəticə vermək çətindir. Məlum olduğu kimi, ilk məsihçilər hər həftə birliyə yola düşüblər və xüsusi xəstəliklərə məruz qalan qadınlar üçün xüsusi istisnalar yoxdur.

Dolayı göstərişlərə baxmayaraq, Əhdi-Cədiddə hər hansı bir yerdə menstruasiya zamanı birləşmək mümkündürmü açıq-aydın deyil.

Pravoslav Kilsəsinin Qaydalar kitabı əxlaq zamanı birlik barədə nə deyir?

Qaydalar kitabında menstruasiya zamanı birləşmə ilə bağlı daha dəqiq göstərişlər var.

O deyir: "Təmizləyən bir qadın təmizlənməyincə birləşməlidir".

Lakin bu vəziyyət yalnız müqəddəs ataların nüfuzlu fikirlərinə istinad edir: Dionysius, Athanasius və İskəndəriyyə Timoti. Xüsusilə, sv. Dionysiusun dediyinə görə, dindar bir qadın özü bu günlərdə bir ibadətgahı qəbul etməyə cəsarət edərdi.

XII əsr rus pravoslav kilsəsində qaydalar çox sərt idi.və məhdudiyyətlər çox dəqiq idi. Beləliklə, bir qadının mədədəki əzizliyi başlamışsa, dərhal ondan çıxmalı idi.

Əks halda, o, gündəlik torpaq yayları (gündə 50) ilə 6 aylıq orucda təzahür etdi.

Adət zamanı birləşmək mümkündürmü? Müasir kahinlərin rəyi

Müasir kahinlərə gəldikdə, burada fikirlər tamamilə ziddiyyət təşkil edir.

Ruhanilərin Peyğəmbərlik hazırlığının bütün qaydalarına riayət etmələrini tələb edən (oxu qaydaları, oruc və s.) Və qadınların dövründə bunu etməyə imkan verməməsi tələb olunur.

Ən başlıcası, Rəhbəri titrəmə və əsl tövbə ilə başlamağın olduğunu söyləyənlər var və bütün formalaşmalar (hazırlıq və bədən vəziyyəti də daxil olmaqla) artıq hesab edilir.

Əlbəttə ki, ikinci nöqteyi-nəzərdən tərəfdarları çox azdır. Əsasən ən din adamları ənənəvi yanaşma təqib edirləryəni, qadınların təmizlənmə günlərində Müqəddəs Kubaya yaxınlaşması tövsiyə edilmir.

Buna baxmayaraq, mövcud kahinlər bu ittihamı yalnız istifadə etmirlər, ancaq bir izahat tapmağa çalışırlar.

Və fikirlər arasında, məsələin gigiyenik tərəfi və mənəvi, Döngünün bu dövründə qadınların daha yorğun və daha az toplanmış olduğu fikir var, onlar tamamilə dua edə bilməz və Liturgy iştirak və Communion üçün hazırlamaq mümkün deyil.

Eyni zamanda ruhani şəxslər var ki, adət içində bir qadın, əksinə, çoxlu birlik tələb edir, çünki bu dövr həm fiziki, həm də emosional üçün çətin olur.

Diqqət edin! Adət zamanı, həm də digər bütün məhdudiyyətlər və icazələrlə əlaqəli olma məsələsi hər bir qadın yalnız onun itirafçı ilə (ya da müntəzəm olaraq ziyarət etdiyi kilsənin kahininə) qərar verməlidir.

Adət zamanı birləşmə: Qərb və Şərqin rəyidir

Qərb və Şərqin müqəddəs ataları ilə adət içində birlik olma mövzusunda fikirlər də fərqlidir.

Viewpoint of the Western Bishops - sv. Roma və Qreqori Dvoşlovanın Klementi belə bir dövrdə qadınlara Müqəddəs Ruhda iştirak etməyə icazə verilir, çünki bu zəiflik onun iradəsindən asılı deyildir və Müqəddəs Ruh daima Onda mövcuddur.

Lakin, Qriqori Dvöslov deyir ki, əgər bir qadın özünə birliyə yaxınlaşmağa cəsarət etmirsə, onda onun təqva üçün tərifləməlidir.

Şərqdə belə yekdillik yoxdur:

 • Antik xristian sənədində Didaskalia (III əsr). Müəyyən müvəqqəti sağalmazlığa baxmayaraq, qadınlar həmişə birlik qura bilərlər.
 • Eyni dövrdə sv. İskəndəryanın Dionysius deyir ki, bir qadının təmizlənmə dövründə Komionu başlamaq üçün cəsarət edə bilməz. O, müalicə üçün, Rəbbinin özünə toxunmamağa qərar verən qanadlı bir qadının İncili hekayəsinə nümunə olaraq istinad edir.
 • Bir azdan sonra, sv. İskəndəranın Əfsanəsi, qadının qadının adət içində birləşməsi üçün mümkün olub-olmadığı barədə mübahisə edir ki, hər hansı bir insanın burnundan tüpürcək və ya bəlğəmin axmasına görə məsuliyyətə gələ bilməyəcəyi, bir qadının aylıq müddəti ola biləcəyi və günahın küfr edilməsi ola bilər.
 • İskəndərinin Timoti deyir ki, qadınla ünsiyyət "təmizlənməmişdən qabaq qoyulmalıdır".
 • Serbiya Patriarxı Pavel bir qadına tam kilsə həyatı yaşamağa (şam qoymaq, dua etmək, ibadətə qatmaq) imkan verir, lakin onun fikrincə, onun dövründə birlik qurmağı və vəftiz olmağa hələ də mümkün deyil.

Eve və adamın günahı

Əhdi-Ətiqə əsasən, əfsanə insan günahına düşmək üçün insan əzabının cəzasıdır. Yasaq Təqaüdçüin məsləhətinə görə qadağan ağacın meyvəsini daddıran insanlar ilk növbədə fiziki cəhətlərini görərək, mələklik mənəviyyatını itirmişdilər. Ruhun zəifliyini aşkar edən bir qadın, insan əzmini əbədi əziyyətə məhkum etdi.

Əhdi-Ətiq Yaradılışının üçüncü fəslində Adəm və Həvva onların çılpaqlığını gördükdən sonra, Allahın qarşısında öz əməllərində etiraf etdilər, Yaradan qadınlara dedi: "Mən hamiləliyimi ağrılı edəcəyəm, əzab içində uşaqlar olacaq".

Daha sonra bir çox qədim Müqəddəs alimlər yalnız hamiləlik və əmək ağrısı deyil, itaətsizlik günahı üçün insan irqinin qadın yarısı tərəfindən cəzalandırılmasına deyil, həm də menstruasiya keçmiş mələk təbiətinin itkisinin aylıq olduğunu xatırladaraq inanırdılar.

Suala cavab verərkən: "Kilsəyə menstruasiya ilə getmək mümkündürmü?" Köhnə Müqəddəs ilahiyyatçılar baxımından, "Xeyr!" Demək təhlükəsizdir. Üstəlik, bu qadağanı laqeyd edən Həvvanın qızları müqəddəs yerə kölgə salır və növünü günahın dərinliklərinə atırlar.

Ölüm simvolu

Bir çox ilahiyyatçılar, aylıq qanını doğum sirrini deyil, insanın ölümünə sistemli bir xatırlatmaqla təcəssüm etdirirlər. Bədən Müqəddəs Ruhla dolu olan müvəqqəti bir qaynadır. Yalnız daim "maddənin" qəflətən ölməsini xatırlayaraq, mənəvi prinsipi zərifcə təkmilləşdirir.

Ayət dövründə məbədi ziyarət etmək qadağası qanlı axıdmanın ortaya çıxmasına səbəb olan proseslərlə yaxından əlaqələndirilir. Adət zamanı, bədən qeyri-bərabər yumurtanı rədd edir. Bu proses, tibb baxımından olduqca fizioloji, dində potensial bir fetusun ölümünə, və buna görə də, qanı içində olan kəslərə sərhəddədir. Əhdi-Ətiqin dini dəlillərinə əsasən, ölü cəsəd, itən ölməzliyi xatırladaraq kilsəni qoruyur.

Xristianlıq evdə namaz qılmağı qadağan etmir, lakin pravoslav din xadimlərinin fikrincə, bir qadının Allahın evini ziyarət etmək qadağandır.

Ayətdə qadının Müqəddəs Evin ərəfəsini keçirməsini maneə törətməsinin başqa səbəbi gigiyenadır. Çatlar, tamponlar və menstrual kublar nisbətən yaxın keçdi. Kök hüceyrələrin keçmişdə kənara çıxmasına qarşı "qorunma" vasitəsi olduqca ibtidai idi. Bu qadağanın doğulduğu tarixdən danışarkən, kilsənin daha sonra insanların ən kütləvi yığıncağının yeri olduğunu xatırlamaq lazımdır. Xüsusilə bayram zamanı ikonik xidmətlər.

Belə yerlərdə qadının adət içində görünməsi təkcə sağlamlığını deyil, başqalarının sağlamlığını da təhdid etmişdir. Bədən tərəfindən rədd edilən maddələrlə ötürülən çoxsaylı xəstəliklər var və var.

"Adət zamanı kilsə getmək mümkün deyil" sualına cavab axtarışının ilk nəticələrini yekunlaşdıraraq, bu qadağa qadağan ilahiyyatçıları baxımından bir neçə səbəbi ayırdıq:

 1. Gigiyenik.
 2. Menstruasiya Həvvanın torpağına gələn nəsillər üçün əlamətdar bir öyüd-nəsihətdir.
 3. Rədd edilən yumurta din baxımından, aşağı düşmə nəticəsində ölən bir fetusa bərabərdir.
 4. Hər şeyin ölümü simvoluna qanlı axınımı bərabərləşdirmək.

Əhdi-Cədiddə Ayət

Yeni Əhdi-Cədid dövrünün xristianlığı kritik günlərdə kilsə həyatında iştirak edən qadınlara daha sadiq görünür. Görülən dəyişikliklər və buna görə də dini təfsirlər insan mahiyyətinin yeni konsepsiyası ilə bağlıdır. Xaçda insanlığın günahları üçün əzabları qəbul edərək, İsa Məsih bəşəriyyətin bədənin bağırsaq qapağından azad etdi. İnsandan yalnız ruhanilik və təmizlik, ruhun qüvvəsi çox əhəmiyyət kəsb edir. Aydan aya qədər bir qadının qanaxması, belə bir Allah nəzərdə tutulur və buna görə də, hayvanlarda qeyri-təbii bir şey yoxdur. Axı, bədən Allahla ünsiyyət qurmaq üçün təmiz və səmimi bir arzuya müdaxilə edə bilməz.

Bu vəziyyətdə, həvari Pavelin xatırlanması vacibdir. O, Allahın hər bir məxluqunun gözəl olduğunu və Yaradanı iftira edə biləcək heç bir şey ola bilməyəcəyini iddia etdi. Yeni Əhdi çatışmamazlığı zamanı müqəddəs yerlərə ziyarət etmək mümkün olub-olmadığı sualına dəqiq bir cavab vermir. Bu vəziyyət Müqəddəs Babalar arasında fərqlərin doğmasına səbəb oldu. Bəziləri, bir qızın kilsəyə gəlməsini qadağan etmək, xristianlığın təlimlərinə qarşı çıxmaq deməkdir. Sözlərini dəstəkləyən bu fikirləri tutan din xadimləri, İsa haqqında bir biblical məsəl və uzun müddət qanaxma olan bir qadına istinad edirlər.

Xilaskarın paltarının döşəməsinə toxunaraq, onu yaxşılaşdı və İnsanın Oğlu yalnız zərər çəkənləri itələməklə deyil, ona dedi: "Cəsur olun, qızı!" Bir çox qadın evdə aylıq dövrlər ərzində duaları oxuya biləcəyini soruşur. Bu qəbul edilmiş qanonlardan bir sapma olma. Xristianlıq bu məsələyə sadiqdir və kritik günləri Allahla ünsiyyətə mane olmaq kimi qəbul etmir.

Kilsə "murdar" günlərə getmək mümkündürmü?

Peyğəmbərin birmənalı cavabı, adət dövründə kilsəyə girmək mümkün olsun, yox. Bir qadının ziyarət etmək istədiyi kilsənin kahin-kahinindən xeyir-dualar axtarmaq lazımdır.

Ruhani məsələlərin təkcə fərdi olduğunu unutmayın. Həddindən artıq ehtiyac və ya mənəvi qarışıqlıqda, kahin bir qadını etiraf etməyəcəkdir. Bədən "təmizlik" müdaxilə etməyəcək. Rəbbin Evinin qapıları həmişə əziyyət çəkənlərə açıqdır. İman məsələlərində doğru və ya düzgün davranmamaq üçün ciddi bir kanon yoxdur. Allah üçün həm qadının, həm də insanın sevimli uşağıdır, həmişə onun sevgilisi kucağına sığınacaqdır.

Katedralın ziyarətinə qadağa qoyulursa, sual doğma olaraq bir aylıq və bir hadisənin köçürülməsi mümkün deyilsə, necə hərəkət etməli olub-olmadığını doğurur. Bu suallara cavab almaq üçün linkə baxın.

Etiraf etmək mümkündürmü?

Forumda kahin cavabını axtaran qadınların çoxu, görkəmli dövrlərdə etiraf edə bilərlərmi deyə soruşurlar. Cavab olduqca mənasızdır: yox! Heç nə etiraf etməli, nə də ünsiyyət qurma, nə evlənmə, nə də bu günlərdə vəftiz olunma. İstisnalar qanaxmanın uzadıldığı ciddi xəstəliklərdir.

Əzilmiş bir xəstəliyin nəticəsidirsə, kahindən xeyir-dualar tələb etməli və yalnız sonra kilsənin sacramentlərinə qatılmalı və Məsihin Bədəni və Qanını yeyin.

Adət zamanı müqəddəs su içmək mümkündürmü?

Müqəddəs Kitabda bu suala heç bir dəqiq cavab yoxdur, lakin kilsə xidməti qaydalarını öyrənərkən bu hərəkətə qadağa qoyulacaqsınız. Evdə və ya məbəddə olub-olmamasından asılı olmayaraq, tənqidi günlərin sonuna qədər gözləmək yaxşıdır. Müasir xristianlıqda prosfora istifadəsinə qadağa qoyulacaq və kritik günlərdə Cahorları təqdis edib.

Menstruasiya zamanı ikonlara əlavə edə bilərəmmi?

İlahilər ilahiyyatçılarının yazmalarına baxarkən aydın olur ki, ikonlara və ya ikonostasiyaya qoşulmaq qadağandır. Belə bir davranış müqəddəs yeri çirkləndirir.

Ruhanilərin paltarının kənarına toxunmaq və ya əlində şamlar tutmaq tövsiyə edilmir.

Ay ərzində xidmətə gedə bilərsiniz, ancaq "ictimaiyyətə" və yaxud kilsə dükanının yaxınlığında yer almaq daha yaxşıdır.

Yeni Əhddə Məsihin adı xatırlanacaq Məbəd olduğu deyilir. Dua etmək üçün ciddi qadağalar tətbiq olunurmu? İlahilərin əsərləri deyir ki, bədən və ruhun hər hansı bir dövlətində, evdə və kilsədə Allaha ibadət etmək qadağandır.

Adət zamanı birləşmək mümkündürmü?

Bu sorğuya kahin cavabını axtaranlar kəskin imtina edirlər. Müasir kilsənin demokratik yanaşması və qadınlar üçün kritik günlər müddətində bir sıra çətinliklər Müqəddəs Siralara aid deyildir. Aydının bitməsinə qədər etiraf, birlik və məsh olunmamalıdır. Yalnız istisna şiddətli xəstəlik hallarıdır. Кровянистые выделения, вызванные длительной болезнью, не могут стать помехой даже для Соборования с предшествующей подготовкой к причащению.

Обратите внимание, что перед тем, как принять участие в Святых Таинствах, даже в состоянии недуга, необходимо взять благословение у Батюшки.

Множество историй на тематических форумах, рассказывающих о том, что женщину исповедовали и разрешили приложиться к святыням в период месячных связаны именно с недугом той, о ком идет речь.

Qeyd etmək lazımdır ki, kilsədə xidmətə gələn qızlar, sevdiklərinə sağlıq və sülh üçün dualar təqdim etməyə icazə verilir.

Yuxarıda göstərilən tövsiyələrə uyğunlaşma, ilk növbədə, kilsəyə və onun fondlarına olan hörmətdir.

Aylıq monastır mümkündür

Bir çox qızlar yalnız Allahın evinin tənzimlənməsi zamanı yerli dua və ziyarətlərin olma ehtimalı ilə maraqlanırlar. Dini forumlarda iştirak edən qadınlar menstruasiya zamanı monastıra gəlmək mümkün olub-olmadığı sualına olduqca maraq göstərirlər. Qardaş Vassa bu sualları ətraflı və aydın şəkildə onun materiallarında cavablandırır.

Onun materiallarında təqdim olunan məlumatları yekunlaşdırdıqdan sonra, heç kimin "murdar" günlərə gəldiyi üçün monastırdan heç bir qadını çıxarmayacağına dair qərara gəldik.

Xidmətlərə, kilise həyat tərzinə və ya itaətdə məhdudiyyətlərə iştirak etmək üçün məhdudiyyətlər tətbiq oluna bilər. Rəhbərlər xüsusi bir monastırın statüsünə uyğun olaraq itaətini davam etdirirlər. Adət zamanı bir acemi və ya bacıya tətbiq edilən məhdudiyyətlər haqqında məlumat almaq üçün, xahiş cənnətin gəldiyi manastırın Priory'i ziyarət edin.

Adət zamanı qalıqları əlavə etmək mümkündürmü?

Qadınların əksəriyyəti xüsusi bir monastırın ərazisində istirahət üçün qoyulmuş müqəddəs qalıqlarına toxunmaq üçün monastırı ziyarət edir. Bu istəyi ilə əlaqələndirmək, menstruasiya zamanı qalıqları əlavə etmək mümkün olub-olmadığı barədə bir kahinin cavabını almaq arzusudur. Bu suala birmənalı cavab yoxdur. Hərəkətin boş olduğu kimsələr olacaqdır.

Gəzinti öncəsi, tənzimləmələrlə bərabər olub-olmamasından asılı olmayaraq, qadının kilsə həyatı aparan kilsənin xeyir-duasını soruşmaq lazımdır. Bu söhbətdə, qızın motivləri ifadə etməsi və menstruasiya başlanğıcının mümkünlüyü barədə xəbərdar olması məsləhətdir. Bütün müsbət və mənfi cəhətləri çəkdikdən sonra ata müəyyən bir cavab verə bilər.

Pravoslavlıq

Aylıq evinizdə Rəbbə ibadət etmək qadağandır.

Klançı Wanga, ifrazatın gedəcəyini və qadınların sağlamlığını qorumaq üçün evdəki namazı oxumağı tövsiyə etdi. Müalicə sahələrini öyrənmək üçün linkə baxın.

İslamda, bu günlərdə bir qadının ritual xəcalət halında olduğu çox sayılır. Adət-ənənələrinə bənzər bir görünüş adətin cinsiyyətinə qadağanın əvvəldən namaz qılmasına səbəb olur.

Bir müsəlman qadının müntəzəm dövrlərdə namazı oxumaqla qadağan edəcəyini soruşaraq, axıdmanın təbiətini başa düşmək lazımdır. İslam qadınlarda qanaxmanın iki növünü fərqləndirir: haid və istihad.

Chaid təbii bir aylıq hemorrhage və istihada - döngə və ya postpartum axıdılması kənarda qanaxma nəzərdə tutur.

İslam ilahiyyatçılarının fikirləri namazın olma ehtimalı ilə fərqlənir, əksər hallarda namaz qılmaqdan və ərəbcə Quran-ı Kərimə toxunmaqdan çəkinir.

Doğumdan sonra kilsəyə nə vaxt qayıda bilərəm?

Kilsənin Əfəndilərinin fikirlərini nəzərdən keçirərək, ciddi qadağanı tələb etməyənlərə, kritik günlərdə və doğuşdan sonra kilsədə ədalətli cinsi əlaqəni tənzimləyən bir sıra qaydalar qoyduqlarını qeyd etmək lazımdır. İrəli baxırıq ki, bu dini inanc kök salmışdır və bu gün də mövcuddur.

Bir şey aydındır: ilahiyyatçıların çox fikirlərinə və Müqəddəs Yazıların təfsirlərinin müxtəlifliyinə baxmayaraq, menstruasiya zamanı kilsəyə getmək mümkün olub-olmadığını və doğulduqdan sonra kilsə həyatına qayıtmaq arzusundakı suallara cavab vermək üçün, bir qadına sahibdir.

Əvvəlki Əhdi-Cədidin dövrü - menstruasiya ilə kilsəyə getmək mümkündürmü?


Əhdi-Ətiq dövründə qadınlar həm də bu günlərdə murdar sayılmır, həm də xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlardır. Üstəlik, bu günlərdə qadınlara toxunmaq qadağan idi, toxunanlar da murdar olacağına inanıldı. Buna görə də, o günlərdə kilsəyə qatılmaq qadağandır.

Bir oğlan doğuran bir qadın doğumdan bir ay keçməsinə qədər cəmiyyətə gəlməməlidir. Bir qızınız varsa, bu vəziyyətdə, üç aydan çox məbədin ərəfəsini keçə bilməzsiniz.

Qadınlar üçün kilsəyə gedə bilmədiyiniz zaman

Bir uşağın doğumundan neçə gün sonra xidmətdə Allahın yanında olursunuz?

Əhdi-Ətiq dövründə, qadın təmizlənərkən 40 gün doğulduqdan sonra xidmətə qatılmaq hüququna malik deyildi. Hal-hazırda bu ənənə də ləğv edilir.

Patriarx Serbiya Poli qadın çirkində

Patriarx Paul qadın təmasızlığını əks etdirən İskəndəryanın Dionysiusdan danışdı. O, bir qadının birləşmək hüququna malik olmadığını, Xilaskarın müqəddəs qalıqlarını toxuna biləcəyini iddia etdi, lakin həmişə dua etməli və vəftiz olunmalıdır.

Dionysiusun sözlərinə görə, qadın tamamilə təmizlənməyincə etiraf etmək hüququna malik deyil. Doğum və ya düşmə anından etibarən məbədin tam 40 günə girməsi mümkün deyildir.

Lakin Pavelin fərdi cavabları fərqli idi. O, qanaxma qadının məsəlinə əsaslanır. Xilaskarın özü də qanını natəmiz olan qadınları düşünmürsə, nə üçün qadağalar günümüzə qoyulmalı, ata əsaslandırılmışdır.

Hansı vəziyyətlərdə adət dövründə birlik qanunu pozulacaq?

Ayətdə yalnız qadın ölsə, ünsiyyət qurmağa icazə verilir. Burada bütün ruhanilərin fikirləri birləşir, çünki bir şəxsin birləşmədən ölməsinə icazə verməyəcəksiniz.

Belə hallarda, qida qəbul edən (həmişə yalnız bir boş mədədə mümkündür) eyni cəmiyyətə icazə verilir. Həyatına təhlükə yarandıqda eyni zamanda qadınlar əməyə də aiddir.

Bu hesaba Patriarx Pavel Serbiyalı dedi: "... ölümcül bir xəstəlikdə birlik qura və vəftiz oluna bilər."

Beləliklə, menstruasiya dövründə birlik haqqında fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, bu ay ərzində kilsədə iştirak etmək mümkündür ki, belə bir əmrdir, amma birlik qəbul etməsi tövsiyə edilmir.

Bu videodan sizin dövründə birlik qura biləcəyinizi öyrənəcəksiniz.

Bu video sizi kahinin məbəddəki hayvan zamanı bir qadının tapılması barədə cavabı ilə tanış edəcək.

Pin
Send
Share
Send
Send